Recent Submissions

 • Kent girişimciliği ve markalama: Samsun örneği 

  Yalçınkaya, Berkay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Kentsel potansiyeli canlandırmak maksadıyla yerel düzeyde çok aktörlü bir işbirliği yaratmak olarak değerlendirilebilecek kent girişimciliği, günümüzde kentsel politikalar üzerinde önemli bir belirleyiciliğe sahiptir. ...
 • Geosentetik bariyerlerin standart metotlara göre karşılaştırılması 

  Özcan, Abdullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada, su yalıtımında kullanılan 3 tip ticari polimerin (EPDM, PVC, PE) UV ışınımı ve doğal koşullar altında bozunması ve bu üç tip polimerin su yalıtımında olası kullanımları araştırılmıştır. 3 farklı polimer doğal ...
 • 20.yüzyıl başlarında Anadolu'da faaliyet gösteren Amerikalı protestan misyoner kadınlar: Dorothea Chambers Blaisdell ve Theresa Huntington Ziegler 

  Bilgi, Mahinur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  20.Yüzyıl Başlarında Anadolu'da Faaliyet Gösteren Amerikalı Protestan Misyoner Kadınlar: Dorothea Chambers Blaisdell ve Theresa Huntington Ziegler 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile A.B.D. arasında resmî ilişkilerin başlamasıyla ...
 • İşçiler, sendikalar ve iletişim: Metal ve genel işler işkolları örneği 

  Abdal, Pınar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : Gazetecilik Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırma, işçi sınıfının ve sendikal alanın değişen iletişim pratiklerini yeni iletişim teknolojileri üzerinden kavramayı amaçlamaktadır. Çalışma bunu, hem Türkiye'de sendikaların yeni iletişim teknolojilerini kullanma ...
 • Kalıcı organik kirleticilerin çevresel güvenlik bakımından irdelenmesi 

  Kurusakız, Kemal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
  Kalıcı organik kirleticiler (KOK'lar), çevrede kalıcı ve toksik, canlıların yağ dokularında biyoakümüle olabilen, ekosistem içinde besin zincirine girdiklerinde biyomagnifikayona uğrayan sentetik kimyasal maddelerdir. ...
 • Din dersine bir alternatif olarak değerler ve normlar dersi (Almanya Niedersachsen Eyaleti örneği) 

  Savaş, Ruveyde (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
 • Afrika'da sosyalist rejimlerin doğuşu: Somali örneği 1969-79 

  Shıre, Mohamud (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2019)
  Afrika Sosyalizmi, sömürge karşıtı ilerici bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Ancak sömürge sonrası dönemde devlet inşa etme konusunda en güçlü fikirlerden birine dönüşmeyi başarmıştır. Bu tez ile Afrika sosyalist ...
 • Toplumsal hareketten siyasal partiye: Vetevendosje ve podemos üzerine karşılaştırmalı bir inceleme 

  Thaçı, Arber (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Tez, iki sosyal hareket olgusunun karşılaştırmalı bir çalışmasından oluşmaktadır. Tezin açıklama modeli toplumsal hareketlerinin gelişim sürecine yönelik bütüncül yaklaşımla şekillenmektedir. Metodolojik açıdan tez, sıradışı ...
 • Türk ve İslâm hâkimiyet telâkkileri çerçevesinde isyan suçu 

  Kamar, Mehmet Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
  İsyan suçu, siyâsî bir suçtur. Tüm siyâsî suçlar gibi isyan da, gerçekleştiği dönemin tarihî şartları ve o devirde geçerli hâkimiyet telâkkileri ile sıkı sıkıya irtibatlıdır. Gerek Avrupa tarihi, gerek Türk-İslâm tarihinde ...
 • Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkileri (1976-2012) 

  Mıhemutı, Azıgulı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada Deng Xiao Ping Döneminden Hu Jin Tao Dönemine kadar Türkiye ve ÇHC'nin politikaları; askeri, siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alınmaktadır. Kenan Evren'in Çin ziyareti sonrası Çin'e kapısını açmış olan Türkiye, ...
 • Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesi üzerinde fiyat istikrarlandırıcı rolü 

  Abdullazade, Muzhgan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı : Ekonomi-Maliye Bilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmada AMB'nin Euro Bölgesi üzerindeki fiyat istikrarlandırıcı rolü tartışılmaktadır. Çalışmada AB'nin, EPB' in AMB' in ve nihayet Euro'nun piyasaya sürülmesi ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle AMB'nin tarihsel ...
 • Fahreddin Râzî'nin Hristiyanlarla ilgili ayetleri yorumu 

  Özdemir, Mehmet Akif; Özdemir, Mehmet Akif (2019)
  "Tefsir" ve "Te'vil" kavramlarının zaman içindeki semantik gelişimi tefsir tarihine dair bir ipucu verdiği gibi, tefsir ilminin teşekkül tarihi, hem rivayet (me'sûr) ve dirayetin (re'y) farklılaşmasına hem de sentezine ...
 • Eski tunç çağında Anadolu'nun siyasal yapısı 

  Akkurt, Derya Seylan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada Eski Tunç Çağı'nda Anadolu'nun siyasi yapısına ilişkin değerlendirmeler ve çıkarımlar yapılmıştır. Eski Tunç Çağı I ve II Dönemi'nde Anadolu'nun önemli yerleşim yerleri bölgeler bazında incelenerek, siyasal ...
 • Düşük maliyetli alıcılarda RF parmak izi oluşturma yöntemine dayalı kablosuz vericilerin kimlik tespiti 

  Aslan, Abdullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Kablosuz yerel haberleşme ağlarında kablosuz vericilerin tanımlanması ve yetkilendirilmesi, siber saldırıların ve yetkisiz kullanıcı girişlerinin önlenmesi açısından önemlidir. Geleneksel güvenlik katmanlarında kablosuz ...
 • Arayıcı başlık içindeki optoelektronik elemanların hedef tespit mesafesine etkisinin modellenmesi 

  Sakarya, Doğan Uğur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Güdümlü füzelerde hedefi bulan ve takip eden arayıcı başlık içinde farklı tür ve özellikte optoelektronik bileşenler kullanılmaktadır. Bunlar kırılmalı, yansıtmalı, kamalı, ışın yönlendirmeli optik yapılar olabileceği gibi ...
 • Avrupa Birliği'nde insan ticaretiyle mücadele 

  Tekin, Gökhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı : Avrupa Birliği Hukuku Bilim Dalı, 2020)
  Köleliğin yasaklanmasını müteakip görünüm değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan insan ticareti, insan hakları ve onurunun ağır bir ihlalidir. Dünya genelinde çok sayıda kişi insan ticaretine maruz kalmakta ve insan ticareti ...
 • Karstik kaynakların ani boşalım ölçümleri ile kaynak sularının değerlendirilmesi; Susuz kaynakları, Seydişehir (Konya), Türkiye 

  Deneri, Ahmet Hamdi (Yer Bilgisi : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Tez kapsamında Susuz köyü dolayında yer alan karstik kaynakların; ani yağış, sellenme, erime gibi beslenme koşullarındaki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Susuz kaynaklarından en fazla boşalıma sahip olan Pınarbaşı ...
 • Antik Yunan kamu hukukunun şekillenmesi 

  Türkoğlu, Seçkin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2020)
  Hukuk; yaşamın esaslı bir parçasıdır. Sadece yasa üzerinde uzmanlaşmak hukuk üzerine uzmanlaşmak değildir. Bir konu hakkında uzmanlaşmak; o konunun kökenini, gelişimini ve sorunlarını araştırmak, geçmiş deneyimlerden yola ...
 • Elektronik destek sistemleri için gerçek zamanlı uygulanabilir tek darbe yön bulma algoritmaları 

  Gürel, Abdullah Emin; Gürel, Abdullah Emin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Elektronik destek sistemlerinde, elektronik harp ortamında bulunan tehdit radarların tespiti, ayrıştırılması ve kimliklendirilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Elektronik destek sistemleri belirtilen işlemleri yerine ...
 • Gökova körfezi ve çevresinin 1-boyutlu kabuk hız yapısının deprem verilerinden belirlenmesi 

  Özkan, Melike Doğanay; Özkan, Melike Doğanay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada amaç, yerel deprem verileri kullanılarak Gökova Körfezi ve çevresindeki üst kabuğa ait yeni bir-boyutlu (1-B) sismik dalga hız modeli üretmektir. Bu amaçla, AFAD, KRDAE ve Yunanistan' a ait toplam 30 hız ve ...

View more