sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorPROF. DR. HASAN HÜSEYİN AKSOY
dc.contributor.authorAltuğ, Barış
dc.date.accessioned2020-09-18T06:42:41Z
dc.date.available2020-09-18T06:42:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71862
dc.description.abstractBu araştırma, İlkokulda bütçe oluşturma ve kullanma süreçlerinin öğrencilerin sosyal ilişki ve etkileşimlerinde oynadığı rolü öğretmen ve velilerin görüş ve deneyimlerine dayanarak ortaya koymayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Okuldaki durum hakkında derinlemesine bilgi toplama, betimleme ve yorumlama yapma ve var olan durumu ortaya koymaya en uygun nitel yaklaşımın durum çalışması (case study) olduğu düşünülmüştür. Araştırma verileri Ankara İli Altındağ İlçesinde belirlenen bir ilkokuldan elde edilmiştir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bu ilkokulda çalışan 9 öğretmen ve bu okulda çocuğu okuyan 10 veli ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Öğretmenlerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden durum örneklemesi seçilmiştir. Çalışma grubunda yer alan velilerin belirlenmesinde teorik örneklem kullanılmıştır. Öğretmen ve velilerden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Öğretmen ve velilerden elde edilen veriler, ilkokulda bütçe oluşturma ve kullanma süreçlerinin öğrencilerin sosyal ilişki ve etkileşimlerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Elde edilen verilere göre, ilkokula kamu eğitim bütçesinden ödenek verilerek değil, bütçe dışı yollara gidilerek ve daha çok velilerin katkıları sağlanarak okul bütçesi oluşturulmaktadır. Okulda para istenmesi öğrencileri okulda mutsuz etmekte, üzmekte, çaresiz kılmakta ve eşitsizliklere neden olmaktadır. Bu durumda çocukların okulu sevme ve okula gitmek isteme, öğretmenini ve arkadaşlarını sevme, derslerini sevme, okula güven gibi duygu ve düşünceleri azalmaktadır. Öğrencilerin de katkılarıyla oluşturulan okul bütçesinden öğrenci etkinliklerine kullanılmadığı ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı : Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.titleİlkokulda bütçe oluşturma ve kullanma süreçlerinin öğrencilerin yaşantılarında oynadığı role ilişkin öğretmenlerin ve velilerin değerlendirmeleri / The evaluation of teachers and parents about the role of the budgeting in primary schools and the process of using it on students livestr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage225tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record