sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorParmaksız, Emel Memiş
dc.contributor.authorİnan, Hafize
dc.date.accessioned2020-09-14T13:31:07Z
dc.date.available2020-09-14T13:31:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71840
dc.description.abstractİş yerlerinde ast, üst ya da eşit düzeyde çalışan bir kişi ya da bir grup tarafından bir kişiye yönelik uygulanan rencide edici, küçük düşürücü, onur kırıcı ve rahatsız edici olumsuz davranışlar olarak tanımlanan iş yerinde psikolojik taciz olgusu bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Her kültürde, her toplumda, her iş yerinde ortaya çıkabilen iş yerinde psikolojik taciz konusundaki çalışmalar yaklaşık otuz yıllık bir geçmişe sahip olup iş yerinde psikolojik taciz, iş yerleri ve çalışanlar için henüz oldukça yeni bir kavramdır. Bu çalışmada Gemlik'teki zeytin sektöründe çalışan kadınların iş yerinde psikolojik taciz konusundaki farkındalığı, iş yerinde psikolojik taciz davranışlarına ne düzeyde maruz kaldıkları, bu olumsuz davranışlara maruz kalmalarının nedenleri, davranışlar sonucunda çalışanların yaşamının nasıl etkilendiği ve çalışanlara yönelik uygulanan psikolojik tacize karşı çalışanların nasıl tepkiler verdiği incelenmiştir. The phenomenon of psychological harassment at work is defined as offensive, humiliating, degrading and disturbing negative behaviors applied to a person by a subordinate, upper or equal employee or a group. The work on psychological harassment in the workplace, which can occur in every culture, every society, every workplace, has a history of nearly thirty years, and psychological harassment at work is a new concept for workplaces and employees. In this study, awareness of women who work in olive industry in Gemlik about psychological harassment in workplace, the level of exposure to psychological harassment behaviors in workplace, reasons of exposure to these negative behaviors, how employees' lives are affected as a result of the behaviors and how employees react to psychological harassment applied to employees are examined.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectmobingtr_TR
dc.subjectiş yerinde psikolojik şiddettr_TR
dc.subjectyıldırmatr_TR
dc.subjectiş yerinde psikolojik taciztr_TR
dc.titleİş yerinde psikolojik taciz/mobbing: Gemlik ilçesindeki küçük ve orta büyüklükteki zeytin imalat iş yerlerinde çalışan kadınlar üzerine araştırmatr_TR
dc.title.alternativePsychological harassment in the workplace/mobbing: Research on women working on small and medium-sized olive workplaces in Gemlik districttr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage150tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record