sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahoğlu, Vasıf
dc.contributor.authorDoğan, Ece Ceren
dc.date.accessioned2020-09-14T13:26:56Z
dc.date.available2020-09-14T13:26:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71839
dc.description.abstract"Kikladlar ve Güneydoğu Ege Adaları'nda OM III- GM IA Dönemi'nde Görülen Minos ve Minos Etkili Seramik Gelenekleri" adlı bu tez çalışması, Kikladlar ve Güneydoğu Ege Adaları'nda ele geçen Minos ve Minos etkili seramik örneklerini ve kökenlerini inceleme olanağı sağlamıştır. MÖ. 2. Binin ilk yarısında, Girit'te artan hammadde talepleri sonrası oluşturulan denizaşırı ticaret ağı ve bu ticaret ağının kontrolünün Girit'te olması, Kiklad ve Güneydoğu Ege Adaları'nda yoğun Minos etkisine sebep olmuştur. Bu ticaretin en yoğun görüldüğü dönem OM III- GM IA dönemidir. Bu etkinin en iyi görüldüğü bulgular ise seramiklerdir. Minos ithali ve Minos etkili seramikler bu adalarda çok sayıda bulunmuştur. Minos ithalleri arasında, Kamares, Açık üzerine koyu- Koyu üzerine açık ve Kaplumbağa kabuğu dalgalı seramik örnekleri vardır. Seramiklerdeki Minos etkisi yapım teknolojisinde, bezemelerde veya kap biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Kikladlar ve Güneydoğu Ege Adaları'ndaki merkezler incelendiğinde, ele geçen örneklerin yerel kültüre ait izler taşıdığı, ilişkilerin karşılıklı yoğun ilişkiler ile kurulmuş olduğu tespit edilmiştir. This thesis entitled "Minoan and Minoanized Ceramic Traditions in the Cyclades and Southeast Aegean Islands during the MM III-LM IA Period" provided the opportunity to examine the pottery samples and the origins of the Minoan and Minoanized pottery found in the Cyclades and Southeast Aegean Islands. In the first half of the second millennium BC., overseas trade network created after the increasing raw material demands in Crete and the control of this trade network in Crete caused intense Minoanisation in the Cyclades and Southeast Aegean Islands. MM III-LM IA was the most intense period of this trade. This effect is best seen on ceramics. Imported Minoan and Minoanized ceramics have been found in large numbers on these islands. Among the Minoan imports, there are examples of Kamares, Light on Dark- Dark on Light and Tortoise-Shell Ripple Ware. Minoanisation in ceramics is seen in technology, decoration or forms. When the centers in the Cyclades and the Southeast Aegean Islands were examined, it was detected that the specimens carried traces of the local culture and that the relations were established with intense mutual relations.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Arkeoloji Anabilim Dalı : Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectMinostr_TR
dc.subjectKikladlartr_TR
dc.subjectGüneydoğu Ege Adalarıtr_TR
dc.subjectOM III- GM IAtr_TR
dc.titleKikladlar ve Güneydoğu Ege Adaları'nda OM III-GM IA Dönemi'nde görülen Minos ve Minos etkili seramik gelenekleritr_TR
dc.title.alternativeMinoan and Minoanized ceramic traditions in the Cyclades and Southeast Aegean Islands during the MM III-LM IA Periodtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage281tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record