Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Gözde
dc.date.accessioned2020-08-20T09:09:42Z
dc.date.available2020-08-20T09:09:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71595
dc.description.abstractAvrupa Birliği (AB) ayrımcılıkla mücadele konusunda gelişmiş bir yapıya sahip olmasıyla beraber LGBTI hakları da bu çerçevede ele alınmıştır. AB aday ülkeleri de bu rejimin bir parçası olmaları ve ilgili politika alanlarında reform yapmaları konusunda AB talepleriyle karşılaşmaktadır. Türkiye de bir AB aday ülkesi olarak bu durumdan bağımsız değilken ülkede LGBTI haklarında 2000’ler süresince bir gelişme yaşanmamış ve hatta bu alan ayrımcılığın sıklıkla tecrübe edildiği bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu makale 2000’li yıllarda hızını arttıran Avrupalılaşma reformları süresince Türkiye’de LGBTI haklarında herhangi bir gelişme olmadığını ortaya koymakta ve bunun nedenlerini incelemektedir. Makalenin ana argümanı AB’nin bu hassas konudaki etkisizliğinin ve 2000’ler boyunca tek başına iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin LGBTI ile ilgili konulardaki olumsuz zihniyet yapısının LGBTI haklarındaki durağanlığın nedeni olduğudur. The European Union (EU) has established an advanced regime for nondiscrimination and LGBTI rights have been included within this regime. EU candidate states are expected to be a part of this regime and launch Europeanizing reforms in the area. While, as an EU candidate state, Turkey is not immune from this, LGBTI rights have remained an area without any reform in the 2000s and even an area full with discrimination experiences. This article examines why there emerged no reforms during the increasing Europeanizing reforms in Turkey in the 2000s. The main argument is that the reasons of inertia in LGBTI rights in the 2000s’ Turkey are the incapability of the EU for driving reforms and the negative mindset of the AKP regarding LGBTI-related issues.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesitr_TR
dc.subjectAvrupalılaşmatr_TR
dc.subjectAyrımcılıkla mücadeletr_TR
dc.subjectLGBTI Haklarıtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.titleTürkiye’nin Avrupalılaşması ve Lgbtı haklarıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Avrupa Çalışmaları Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume19tr_TR
dc.identifier.issue01tr_TR
dc.identifier.startpage301tr_TR
dc.identifier.endpage325tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record