sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDursun, Çiler
dc.contributor.authorEvren, Burcu Oral
dc.date.accessioned2020-07-28T08:19:39Z
dc.date.available2020-07-28T08:19:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71503
dc.description.abstractMedyada yer alan Suriyeli haberlerinde negatif söylemlerin sık sık tekrarlanması, ayrımcı, nefret içeren bir dil kullanılması, Suriyelilerin bireysel ve insana ilişkin özellikleri ile değil birer istatistik değer olarak haberlerde yer alması, toplumda Suriyelilere karşı oluşan olumsuz algıları pekiştirmektedir. Bu süreçte gazetecilere Suriyelilere dair algının oluşumunda büyük rol düşmektedir. Medyanın Suriyeli haberlerinde içine girdiği kısır döngünün, gazetecilerin farkındalık oluşturması ve etik/ mesleki ilkelere uygun yayıncılık anlayışı ile aşılabileceği düşünülmektedir. Bu görüşten yola çıkılarak çalışmada haber üretim süreci, ideolojinin haber metinlerinde yer alış şekli, gerçekliğin inşa süreci, etik ve mesleki ilkeler ele alınarak, Suriyelilerle ilgili haber yapan gazetecilerin haber üretim süreçlerine ilişkin dinamiklerin ve meslek anlayışlarının saptanması yapılmaktadır. Çalışmada katılımcı gazetecilere "kendilerine dair sorular, haber ve toplumsal gerçekliğe bakışlarına ilişkin sorular ve Suriye konusuna ilişkin sorular" olmak üzere 3 grup halinde soru yöneltilmiştir. Toplam 31 soru sorularak, verilen yanıtlar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonunda gazetecilerin oluşturdukları farkındalık ve etik ilkelere uyum sonucunda Suriyeli haberlerinde farklı bakış açıları geliştirebildiği görülmektedir. Basmakalıp ve negatif söylemlerle kurulan haberlerin yerine özgün örnekler koyulabilmektedir. Bilinen tüm baskı ve sınırlılıklara rağmen Suriyelilerle ilgili yaygın negatif söylemlerin dışında fark yaratan bir gazetecilik mümkündür. Anahtar Kelimeler: Suriyeli, mülteci, sığınmacı, göçmen, gazeteci, gazetecilik, haber üretimi, gerçekliğin inşası, etik, haber üretim pratiği, derinlemesine mülakat, Suriyeli temsili, Suriyeli haberleri, mülteci haberleri, ideoloji, medya In the Syrian news covered by the media the repetition of negative discourses, the use of a discriminatory and hateful language; the fact that Syrians are to be included in the news as a statistical value and not with individual and human characteristics, reinforces negative perceptions against Syrians. In this process, journalists play a major role in the perception of Syrians.It is thought that the vicious circle media has entered concerning the news about Syrians could be overcome with the awareness of journalists and a publishing approach in accordance with ethical / professional principles. Based on this view, the dynamics and professional understanding of the news production processes of the journalists reporting on Syrians are determined through the process of news production, the way ideology appears in the news texts, the construction of reality and considering ethical and professional principle. In the study, the participant journalists were asked three groups of questions : questions about themselves, questions about their views on news and social reality and questions on the Syrian issue. A total of 31 questions were asked and the answers were evaluated. As a result of this evaluation, it is seen that journalists are able to develop different perspectives in Syrian news as a result of awareness and compliance with ethical principles. Stereotyped and negative discourses can be replaced with genuine news. In spite of all the known pressures and limitations and apart from the common negative discourse about Syrians a journalism that makes a difference is possible. Keywords: Syrian, refugee, asylum seeker, immigrant, journalist, journalism, news production, construction of reality, ethics, news production practice, in-depth interview, Syrian representation, Syrian news, refugee news, ideology, mediatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectSuriyelitr_TR
dc.subjectMültecitr_TR
dc.subjectSığınmacıtr_TR
dc.subjectgöçmentr_TR
dc.titleTürkiye'deki Suriyeli haberleri ve gazetecilerin haber üretim pratikleritr_TR
dc.title.alternativeThe syrian news in Turkey and news production practices of journaliststr_TR
dc.typedoctoralThesis / Tez, Doktoratr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage146tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record