sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Semih
dc.contributor.authorAzat, Gülşah
dc.date.accessioned2020-07-28T06:53:56Z
dc.date.available2020-07-28T06:53:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71497
dc.description.abstractKüreselleşmeyle birlikte mal, sermaye, haber ve bilgi akımları mekan sınırlarını aşmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak, sermaye bu sınırsız hareketlilik içinde kendisi için en cazip bölgelere yerleşmiştir. Ülkelerin, sermayeyi vergi avantajları sağlayarak ülkelerine çekme isteği neticesinde, vergi cennetleri kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, vergi cennetleri konusu mekansal dönüşüm süreci içinde ele alınarak, tarihsel bağlantının kurulması amaçlanmıştır. Antik Çağ'dan günümüze kadar mekanın özellikle üretim biçimlerin üzerindeki etkisi, sermaye- mekan ilişkisi açısından oldukça önemlidir. Sermayenin mekandan bağımsızlaşarak uluslararası hareket kabiliyeti kazanması, ülkelerin uyguladıkları vergi polititkalarını biçimlendirmiştir. Bunun yanında, bilgi çağında dijitalleşen mekan vergilendirme konusunda yaşanan zorlukları arttırmış ve vergi tabanının aşınmasına neden olmuştur. Diğer yandan dijitalleşme bilginin yayılma hızını arttırarak, Panama Belgeleri ve Paradise (Cennet) belgeleri sızıntılarıyla vergi uygulamalarında şeffaflık sağlanması konusunda yardımcı bir rol üstlenmiştir. Bu sızıntılar, uluslararası kuruluşlarca sunulan önerilerin güncellenmesinin ve önlemlerin arttırılmasının gerekliliği ile bilgi değişim anlaşmalarının önemini bir kez daha göstermiştir. Goods, capital, news and information flows have crossed the boundaries with globalization. In line with the technological developments, capital has settled in the most attractive regions for this unlimited mobility in recent years. Countries seeking to attract capital by providing tax advantages to the capital. As a result of this, tax havens which suggests a shift of tax burden emerged. These jurisdictions also share limited or no financial information with foreign tax authorities. In this thesis, it is aimed to establish a historical connection by addressing the subject of tax havens in the process of spatial transformation. The concept of space has been a very important factor in terms of capital-space relationship with its effect on production forms from ancient times to the digital age. Capital has become independent from the space and has exceeded the physical limits of the space. Thus, capital gaining international mobility has shaped the tax policies of countries. Especially, digitalization of space has increased the difficulties in taxation. This situation caused the tax base to erode and tax revenues to decrease. On the other hand, digitization has allowed information to be spread easily. Thus, it has become easier to access digitally recorded information about tax evasion that causes tax revenue to drop. In this regard, Panama Papers and Paradise Papers played useful roles in ensuring leaks and transparency in tax systems. After the information that emerged in these leaks, the suggestions offered by international organizations were diversified and their measures were increased. At the same time, these leaks show that the information exchange agreements required to ensure transparency have demonstrated their importance.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKüreselleşmetr_TR
dc.subjectMekan kavramıtr_TR
dc.subjectDijital mekantr_TR
dc.subjectVergi rekabetitr_TR
dc.titleKüreselleşmenin dönüştürdüğü mekan kavramı çerçevesinde vergi cennetleritr_TR
dc.title.alternativeTax havens within the framework of the concept of space transformed by globalizationtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage172tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record