sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Semih
dc.contributor.authorÖzdemir, Belçim
dc.date.accessioned2020-07-24T12:11:58Z
dc.date.available2020-07-24T12:11:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71493
dc.description.abstractKüreselleşme süreci ile birlikte sermaye hareketlerinin giderek daha mobil ve dijital olması, vergi mükelleflerine vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı konusunda fırsatlar sunmaktadır. Vergi gelirlerinde azalma yaşayan devletler ise vergi kayıp ve kaçakçılığı ile mücadele etmek için diğer devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda, devletlerarasında vergisel konularda uluslararası işbirliğinin sağlanmasına amacıyla bilgi değişimi yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda yaşanan küresel skandallarla beraber, toplumların vergi kayıp ve kaçaklığı konusundaki hassasiyeti artmıştır. OECD, ABD ve AB düzeyinde geliştirilen standartlar ve düzenlemelerle küresel bir otomatik bilgi değişimi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada küresel çalışmalar temelinde uluslararası bilgi değişimi konusu ele alınmıştır. Özellikle AB düzeyinde İdari İşbirliği Direktifi kapsamında bilgi değişimi süreci ve sonuçları kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bilgi değişimi, otomatik bilgi değişimi, İdari İşbirliği Direktifi, FATCA, ortak raporlama standardı With the globalization process, the intensively mobile and digital capital movements provide taxpayers opportunities for tax avoidance and evasion. The states that experienced decrease in tax revenues had to cooperate with other states, international institutions and organizations in order to combat tax avoidance and evasion. In this context, the exchange of information method has been used in order to ensure international cooperation on tax issues between the states. The sensitivity of the societies to the tax avoidance and evasion has increased with the recent scandals. The standards and regulations developed by OECD, US and EU have attempted to ensure a global automatic exchange of information. In this study, international information exchange is explained on the basis of global practices. The scope of information exchange at the EU level and its results are evaluated extensively under the Administrative Cooperation Directive. Keywords: Exchange of information, automatic exchange of information, The Directive on Administrative Cooperation, FATCA, common reporting standardtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye Anabilim Dalı : Kamu Ekonomisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectBilgi değişimitr_TR
dc.subjectotomatik bilgi değişimitr_TR
dc.subjectİdari İşbirliği Direktifitr_TR
dc.subjectFATCAtr_TR
dc.subjectOrtak raporlama standardıtr_TR
dc.titleUluslararası vergilendirmede bilgi değişimi ve Avrupa Birliği örneğitr_TR
dc.title.alternativeExchange of information in international taxation and European Union casetr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage192tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record