sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞanlıbaba, Pınar
dc.contributor.authorKeskin, Raşit
dc.date.accessioned2020-07-24T12:04:09Z
dc.date.available2020-07-24T12:04:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71492
dc.description.abstractBu çalışmada Ankara'daki farklı satış yerlerinden temin edilen birbirinden farklı çiğ ve işlem görmüş et ürünlerinin Listeria spp. varlığı bakımından taranması amaçlanmıştır. 116 gıda örneğinin taraması, ISO 11290-1 protokolü doğrultusunda yapılmıştır. Gram (+), katalaz (+), oksidaz (-) ve hareketlilik (+) sonuç veren 40 izolatın, tür düzeyinde biyokimyasal olarak tanımlamasında API® Listeria test kiti kullanılmıştır. Bu kapsamda, 40 izolattan 15'i L. monocytogenes, 12'si L. innocua, 8'i L. welshimeri ve 4'ü ise L. grayi olarak tanımlanmıştır. 1 izolatın tanımlaması yapılamamıştır. Listeria spp. ve L. monocytogenes varlığı bakımından kıyma en riskli gıda olarak saptanmıştır. Çiğ etin %67,50'si ve işlem görmüş etin ise %32,50'si Listeria spp. ile kontamine olmuştur. Kırmızı et ve et ürünlerinin, beyaz et ve et ürünlerine oranla daha riskli olduğu saptanmıştır. Ankara'da satışa sunulan et ve et ürünleri, L. monocytogenes bakımından riskli bulunmuştur. In this study, it was aimed to screen different raw and processed meat products obtained from different markets in Ankara for Listeria spp. A total of 116 food samples were analyzed in accordance with ISO 11290-1 protocol. API® Listeria test kit was used for biochemical characterization at species level of 40 isolates showed gram (+), catalase (+), oxidase (-) and mobility (+). In this study, 15 isolates were identified as L. monocytogenes, 12 as L. innocua, 8 as L. welshimeri and 4 as L. grayi. One isolate could not be identified. Minced meat was the the most risky food for Listeria spp. and L. monocytogenes. Further, 67.50% of raw meat and 32.50% processed meat were contaminated with Listeria spp. Red meat and meat products were found to be more risky than chicken meat products. Meat and meat products retailed in Ankara were found to be at risk for L. monocytogenes.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectspp.tr_TR
dc.subjectEt ve et ürünleritr_TR
dc.subjectListeriatr_TR
dc.titleEt ve et ürünlerinin listeria spp. varlığı bakımından araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeAn investigation on the presence of listeria spp. in meat and meat productstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage72tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record