sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAnameriç, Hakan
dc.date.accessioned2020-07-22T14:03:21Z
dc.date.available2020-07-22T14:03:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71473
dc.description.abstractAkademik ve popüler çalışmalarda tarihte özgün soyut ve somut ürünleri ile iz bırakmış bireylerin biyografilerinin toplandığı biyografik çalışmaların ulusal ve uluslararası kullanımının son zamanlarda artış gösterdiği görülmektedir. Özellikle gelişen elektronik yayıncılık olanakları ile birçok yayınevi, veri tabanı üreticisi ve ilgili akademik kurumlar çalışmalarıyla bu kaynaklara daha rahat bir platformda erişime açılması yönünde çaba göstermektedirler. Danışma kaynakları arasında sıklıkla başvurulan biyografi eserlerinin belirlenecek kriterler doğrultusunda kullanıcılarla buluşturulması koordineli ve geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Çalışmada uzun süredir tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen ulusal biyografi veri tabanı/sözlüğü/ansiklopedisinin hayata geçirilmesi için gereken çalışmalara ilişkin öneriler; biyografi eserlerinin gelişimi, Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki süreci ve ulusal biyografi eserlerimiz bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectBiyografik eserlertr_TR
dc.subjectulusal biyografi veri tabanıtr_TR
dc.subjectbiyografi sözlüğütr_TR
dc.titleBir Deneme: Ulusal Biyografi Veri Tabanımız Üzerinetr_TR
dc.title.alternativeAn Essay: On Planing a National Biographical Databasetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliğitr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage255tr_TR
dc.identifier.endpage262tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record