Show simple item record

dc.contributor.authorAnameriç, Hakan
dc.date.accessioned2020-06-25T08:36:44Z
dc.date.available2020-06-25T08:36:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71362
dc.description.abstractGazete ve dergiler günlük sosyal, kültürel, bilimsel ve edebi gelişmeleri okuyucularına duyuran en yaygın bilgi kaynaklarıdır. Kitaplar kadar uzun bir geçmişe sahip olmasa da matbaa ve ulaşım olanaklarının gelişmesiyle özellikle gündelik gelişmeler ve bilim alanında yoğun bir etkiye sahip olmuşlardır. XVIII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren geniş kitlelere yayılan gazete ve dergiler, tarihleri itibarıyla birer efemera (geçici süreli belge) niteliği taşısalar da, meraklılar ve araştırmacılar için birer koleksiyon/özel arşiv malzemesi niteliği de taşıyabilirler. Ancak birçok araştırmacı, meraklı veya koleksiyoncu, gazetenin tamamı yerine ilgilendikleri bölümü toplamayı tercih ederler. Genellikle ilgilenilen bölümün kesilmesi ile biriktirilmeye/saklanmaya başlayan bu parçalara kesik veya kupür denilmektedir. Kesik/kupürlerin arşivlenmesi, diğer bazı arşiv malzemesi ile karşılaştırıldığında daha özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Çalışmada, söz konusu malzemenin hangi niteleme alanlarıyla ve nasıl arşivlenmesi ve nasıl korunması gerektiği örnekler verilerek değerlendirilecektir. Newspapers and magazines/journals are widely used media that inform people on current social, cultural, political, and economical events. Although newspapers and magazines/journals are not long lasting since the last quarter of the XVIIIth century, because of their nature they are considered as collection and archival materials by some researchers and interested people. However, those people and researchers collect only clippings that are interested and can be utilizied instead of keeping the whole of the newspapers and journals. Interested sections that are cut from the journals and newspapers are named clippings Compared with other archivalmaterials handling and archiving clippings need special care. In this study how newspaper/journals clippings are identified, cataloged, archived and preserved is described with relevant examples.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectArchival materialstr_TR
dc.subjectArchiving of clippingstr_TR
dc.subjectClippingtr_TR
dc.subjectEphemeratr_TR
dc.subjectPeriodicaltr_TR
dc.subjectPrivate archivetr_TR
dc.subjectSerialtr_TR
dc.subjectTear sheettr_TR
dc.subjectKupürlerin arşivlenmesitr_TR
dc.subjectÖzel arşivtr_TR
dc.subjectEfemeratr_TR
dc.titleGazete ve dergi kupürlerinin arsivlenmesitr_TR
dc.title.alternativeArchiving of clippingstr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalBilgi Dunyasitr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume15tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage76tr_TR
dc.identifier.endpage90tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record