Show simple item record

dc.contributor.authorAnameriç, Hakan
dc.contributor.otherRukancı, Fatih
dc.date.accessioned2020-06-25T08:36:31Z
dc.date.available2020-06-25T08:36:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.529776tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71359
dc.description.abstractII. Abdülhamid dönemi kültürel ve sosyal faaliyetlerde yabancı ülkelerle diplomatik temasların yoğun olarak gerçekleştiği bir süreci de ihtiva etmektedir. Bilgi merkezlerinin kanıta dayalı tamamlayıcı kollarından biri olan müzeler toplumların kültürel birikimlerinin nesnel bir biçimde kanıtlandığı her tür bilgi kaynağını gözler önüne sermektedir. Bu anlamda müze kurma, tasarlama ve zenginleştirme zaman zaman ülkelerin ortaklaşa belirlemesi gereken bir stratejiyi de beraberinde getirmiştir. II. Abdülhamid dönemine ilişkin orijinal başvuru kaynakları olan arşiv belgeleri müzecilik faaliyetleri teması çerçevesinde taranarak tespit edilmiş ve seçilmiştir. Çalışmada söz konusu belgeler temelinde müzecilik alanıyla ilgili olarak uluslararası ilişkiler, müze kurma faaliyetleri, müzelerin tür ve nitelikleri gibi konulara ilişkin detay tespitler ve açıklamalar yapılacaktır. Böylelikle yakın tarihimizde kırılma noktalarından birçok olayı içeren II. Abdülhamid dönemine ilişkin müzecilik çalışmalarının mercek altına alınması hedeflenmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectMüzeciliktr_TR
dc.subjectMüzecilik ve Diplomasitr_TR
dc.subjectOsmanlı Müzeciliğitr_TR
dc.subjectII. Abdülhamid Dönemitr_TR
dc.titleArsiv Belgeleri ile II. Abdülhamid Dönem Müzecilik Faaliyetleritr_TR
dc.title.alternativeMuseum activities in the light of archival records in the reign of Abdulhamid IItr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalTarih Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume38tr_TR
dc.identifier.issue66tr_TR
dc.identifier.startpage383tr_TR
dc.identifier.endpage418tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record