Show simple item record

dc.contributor.advisorKurt, Latif
dc.contributor.authorKale, Bilen
dc.date.accessioned2020-06-24T08:03:46Z
dc.date.available2020-06-24T08:03:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71357
dc.description.abstractDünyada ve ülkemizde hızlı endüstrileşme, artan nüfusun kentlerde yığılması biçiminde deneyimlenen demografik, sosyo-ekonomik süreçler doğal varlıklarımızın çoğunlukla geri-dönüşü olmayan kaybına yol açmaktadır. Oysa ki, özellikle, kent peyzajında, yapılan bu çevre tahribatı/bozunumu, kent ormanları ve kentsel yeşil altyapının tümel olarak güçlendirilmesi ile kayda-değer ölçüde karşılanabilir. Bu tez kapsamında, öncelikle, kent ormanlarının sunduğu ekolojik hizmetler ve kent ekolojisine olan olumlu katkıları incelenmiş, çevresel tehditlere karşı sağkalımın temel güvencesi olarak değerlendirilmiştir. Konu, yasal işleyiş, etik, ekolojik ortaklaşım - erdem, eğitim vb. yönleriyle detaylandırılmıştır. Daha sonra bu düşünsel veriler ışığında, örnek alan Ankara Kenti'nin ormanları ve yeşil alt-yapısı bütüncül olarak ele alınmıştır. Varolan durumun tanımlanması ve analizi ve ek öneri, strateji çözümleri yazılı ve/veya görsel bulgular/çıkarımlar olarak sunulmuştur. It is obvious that the demographic and socio-economic processes experienced by rapid industrialization, agglomeration of increasing population in cities generally have led to irreversible losses of our natural assets. However, this environmental degradation made, especially, in urban landscapes could be compensate by strengthening the urban forests and urban green infra-structure considerably. Within the scope of this thesis, ecological services provided and contributions made by urban forests to the urban ecology have been researched and they have been evaluated as main assurance against environmental threats. Issue has been detailed with regard to legal mechanisms, ethics, ecological commoning – wisdom, education etc. Thereafter, in the light of these ideational datum, the case area of Ankara's forests and green infra-structure have been dealt holistically. Designation and analysis of the existing situation of the place and additional advisory solutions-strategies have been presented written and/or visual findings/outcomes.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectEkosistemtr_TR
dc.subjectAnkara örneğitr_TR
dc.titleKent ormanlarının kent ekosistemindeki rolü, Ankara örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe role of urban forests in urban ecosystems, the case area Ankaratr_TR
dc.typedoctoralThesis / Tez, Doktoratr_TR
dc.contributor.departmentFen Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage200tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record