sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAbik, Yıldız
dc.contributor.authorSamandı, Raha
dc.date.accessioned2020-06-02T09:00:52Z
dc.date.available2020-06-02T09:00:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71302
dc.description.abstractİnsanın yaratıcı düşünce gücü ile var ettiği fikri mahsuller şartları mevcut ise "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" kapsamında "eser" ve bu eserlerin yaratıcıları ise "eser sahibi" olarak himaye altına alınmaktadırlar. Eser ve eser sahibinin himaye altına alınması toplumun kültür seviyesinin artmasında ve bilime teşvik edilmesinde büyük önemi vardır. Çalışmamızda, "Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Eser ve Eser sahibi"ni incelemekteyiz. Eser ve eser sahibi ile ilgili yasal düzenlemeler "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" ile yapılmıştır. Bu çalışmada, FSEK açısından fikri bir ürünün eser sayılabilmesi için gerekli olan şartlar, eser ve eser sahibinin korunmasının önemi, eser sahibine tanınan haklar ve bunun yanı sıra eser sahibinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri ele alınmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle fikir ve sanat eserleri hukukundaki tarihi gelişim süreci ile ulusal ve uluslararası kanunlar ve Türkiye'deki gelişmeler incelenmiştir. Ardından eser kavramı ve FSEK açısından eser sayılabilmenin şartları ile ilgili bahs edilmiştir. Diğer bölümde ise eser sahipliği kavramı anlatılarak, FSEK'e göre eser sahibinin kim olduğu ve eser sahibine tanınan haklar ele alınmıştır. Son olarak ise eser sahibinin haklarına bağlantılı haklar ve bu haklara kimlerin sahip olduğu incelenmiştir. Creative works produced by intellectual power of ones' mind along with the artist, if the conditions are satisfied by the existing law, are protected by the law of "the Code of Intellectual and Artistic work". Art work and artist being protected by the law will increase the culture of the society and will encourage it towards science. In our work, we will peruse the "Turkish law of Intellectual and Artistic work and the author". Work and artist related law "No.5864 code of Intellectual and artistic work" will be perused. In this work, all the conditions under which a work is considered as an intellectual work, importance of the protection of the work and the author, rights granted for the author and authors' related right holders are perused. In accordance, first we consider the historical evolution process of "Law of Intellectual and Artistic works"and the we peruse the related internal and international laws and its evolution in Turkey. Next, work concept and "Law of Intellectual and Artistic works" conditions under which a piece is considered as an intellectual or an art work. In the next part, concept of the author is explained, under "Law of Intellectual and Artistic works" conditions under which one is considered as the author and rights granted to the author is perused. At last, related rights and related right holders are considered.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı : Medeni Hukuk Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.titleTürk fikir ve sanat hukukunda eser ve eser sahibitr_TR
dc.title.alternativeTurkish law of intellectual and artistic work and the authortr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage179tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record