sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarasu, Koray
dc.contributor.authorMehmet Nebi, Kaya
dc.date.accessioned2020-06-01T08:40:03Z
dc.date.available2020-06-01T08:40:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71282
dc.description.abstractBu çalışmada, sahip olduğu kaynakları israf etme lüksüne sahip olmayan ülkemizin kırsal kalkınma yönetim yapısı ve uygulama araçları incelenmiştir. Kır ile kentin kaderi birbirine sıkı sıkıya bağlanmıştır. Bu sebeple, kırsal kalkınma sadece kırsal alanlar için değil kentsel alanlar için de özel önem arz etmektedir. Ancak kırsal kalkınma ülkemiz adına zor ve masraflı bir çabadır. Bu nedenle başarılı bir kırsal kalkınma için en ideal örgüt yapısı belirlenmeli ve en etkin uygulama araçları seçilmelidir. Bu seçimde doğru karar almak adına ülkemizin sahip olduğu bilgi ve deneyim önemli bir yol göstericidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal üretimi artırmak suretiyle kırsal kalkınmanın temin edileceği düşüncesi ile hareket edilmiş ve bu bağlamda tarım sektörünün önündeki engelleri kaldırmaya yönelik adımlar atılmıştır. Planlı kalkınma dönemine geçilmesiyle birlikte kalkınma planları doğrultusunda yerleşme düzenine dair yaklaşımlar uygulanmış fakat bu çalışmalardan da beklenen sonuçlar edinilememiştir. Günümüz itibariyle Türkiye'de kırsal kalkınma proje eksenli uygulamalar eliyle yürütülmektedir. Uluslararası örgütlerin yönlendirmesi ile tanışılan proje bazlı uygulama düşüncesi özellikle kırsal kalkınma için rutine dönüşmüştür. Ulusal kaynaklarla finanse edilen ve mülki idare amirlerinin koordinasyonunda yürütülen KÖYDES Projesi, proje eksenli yönetim düşüncesinin zihinlerde yer edinmesine ve farklı alanlarda da tercih edilmesine yol açmıştır. Bu durum ayrıca mülki idarenin kırsal kalkınma için kilit bir aktör olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Nitekim 6330 Sayılı Kanun'la yönetim alanı tüm il sınırlarını kapsayan büyükşehirler ihdas edilmiş ve fakat akabinde kırsal yerleşimlerin desteklenmesi için KIRDES uygulaması başlatılmıştır. In this study, Turkey's rural development management structure and implementation tools were investigated. The future of the countryside and the city is tightly connected. Therefore, rural development is of particular importance not only for rural areas but also for urban areas. However, rural development is a difficult and costly effort for our country. Therefore, the most ideal organizational structure for successful rural development should be determined and the most effective implementation tools should be selected. The knowledge and experience of our country is an important guide for making the right decision. In the early years of the Republic, it was thought that rural development would be achieved by increasing agricultural production and in this context, steps were taken to remove the obstacles related to the agricultural sector. With the transition to the Planned Development Period, approaches regarding the settlement order have been implemented in line with the development plans, but the expected results have not been obtained from these studies. Present as rural development in Turkey "project-based apps" are carried through. The idea of project-based implementation, which was introduced with the guidance of international organizations, has become a routine especially for rural development. The KÖYDES Project is financed by national resources and is carried out under the coordination of local governors. KÖYDES Project has led to the recognition of the idea of project-based management, and its preference in different subjects. This also revealed the fact that local governors were a key actor for rural development. With the Law No. 6330, metropolitan areas covering all provincial borders have been established. Then, KIRDES was initiated to support rural settlements in these metropolitan cities.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKırsal kalkınmatr_TR
dc.titleCumhuriyet döneminde Türkiye'de kırsal kalkınmanın yönetimitr_TR
dc.title.alternativeIn the Republican period, the management of rural development in Turkeytr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage176tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record