Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorUzun, Hakan
dc.contributor.authorKaya, Ebru
dc.date.accessioned2020-04-20T11:57:31Z
dc.date.available2020-04-20T11:57:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71127
dc.description.abstractOn dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren gelişmeye başlayan Türk- Alman ilişkileri, dünya tarihinin gördüğü en yıkıcı savaşlardan ilki olan Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, müttefik iki ülkenin yenilen tarafta yer almasıyla tamamen durmuştur. Her iki ülke de kendini toparlama sürecinin ardından, yeni bir rejim anlayışına yönelmiş, eski hükümetler yıkılmış yerine Cumhuriyet rejimi kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler bir süre kopmuş ve 1924 yılında imzalanan Türk-Alman Dostluk Anlaşması'ndan sonra yeniden gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin bir neticesi olarak, iki ülke arasındaki diplomatik ve kültürel alanda ki çalışmalar 1926 yılında İstanbul'da yayımlanmaya başlayan 'Türkische Post' (Türk Postası) adlı günlük gazete ile kendini göstermiştir. Gazetenin başlıca amacı; Türkiye ve Almanya arasındaki kopmuş olan ekonomik, politik, kültürel ve askeri ilişkileri tekrar canlandırmak ve geliştirmektir. Gazetenin yayın dili Almancadır. Gazetede yayınlanan haberler ağırlıklı olarak yeni Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Ortadoğu üzerine olmuştur. Gazete, Almanya'nın yarı resmi yayın organı olarak haberler yapmıştır. 1926- 1932 yılları arasında Alman Hükümeti'nin resmi görüşlerini yansıtmakla beraber göreceli olarak bağımsız bir şekilde yayına devam eden gazete, 1933 yılından sonra Almanya'da Adolf Hitler'in iktidara gelmesiyle beraber Alman Hükümetinin denetiminde bir yayın politikası izlemiştir. İki Dünya Savaşı arasında, varlığını on sekiz yıl boyunca sürdürmüş olan gazete Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nı kaybettiğinin kesinleşmesiyle birlikte, 31 Temmuz 1944'te yayın hayatına tamamen veda etmiştir. The Turkish-German relations, which began to develop from the end of the nineteenth century, ceased completely at the end of the First World War, the first of the most devastating wars ever seen in the history of the world, when the two allied countries were on the defeated side. Following the recovery process, both countries turned to a new regime and the old governments were destroyed instead of the Republican regime. After the First World War, the relations between the two countries broke down for a while and started to develop again after the Turkish-German Friendship Treaty signed in 1924. As a result of these developments, diplomatic and cultural studies between the two countries were revealed in the daily newspaper 'Türkische Post' (Türkish Post), which began to be published in Istanbul in 1926. The main purpose of the newspaper; Germany and Turkey severed between the economic, political, cultural and military relations is to revive and develop. The language of the newspaper is German. Newspaper reports published mainly in the new Republic of Turkey founder Mustafa Kemal Atatürk, has been on the Middle East. The newspaper published the news as the semi-official publication of Germany. The newspaper, which reflects the official views of the German Government between 1926 and 1932, has continued to be published in a relatively independent manner and followed a publication policy under the supervision of the German Government with the advent of Adolf Hitler in Germany after 1933. The newspaper, which had existed for eighteen years between the two World Wars, was completely over on July 31, 1944, when it became clear that Germany had lost World War II.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectTürkische Post Gazetesitr_TR
dc.subjectMustafa Kemal Atatürktr_TR
dc.subjectTürk İnkılâplarıtr_TR
dc.subjectAlmanyatr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.titleBir Alman Gazetesi'nin gözünden Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu: Türkische Post Gazetesi (1926- 1938)tr_TR
dc.title.alternativeFrom the Eyes of a German Newspaper Mustafa Kemal Atatürk and Establishment of the Republic of Turkey: Türkische Post Newspaper (1926-1938)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage154tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record