Show simple item record

dc.contributor.authorBilginer, Emrah
dc.contributor.authorÜnal, Ali
dc.date.accessioned2020-04-02T06:44:57Z
dc.date.available2020-04-02T06:44:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33483/jfpau.480903tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70878
dc.description.abstractAmaç: Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında serbest eczaneler toplumun her kesimine artık sosyal güvence kapsamında eczacılık hizmeti sunmaya başlamıştır. Günümüzde eczaneler, sadece reçete içeriğinin hazırlanıp sunulduğu bir kurumdan ziyade erişilebilirliği, eczacıların eğitimi ve bilgileri ile ilaç veya sağlık danışmanlığı açısından toplumun önemli bir sağlık noktası haline gelmektedir. Bu süreçte hizmeti alan hastaların eczacılık hizmetlerinden memnuniyetleri ölçülerek bir durum değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ölçüm aracı olarak Sakharkar (2015) ve arkadaşları tarafından geliştirilen, Okuyan (2016) ve arkadaşları tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılan Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Hasta Memnuniyeti Anketi (The Patient Satisfaction with Pharmacy Services Questionnaire-PSPSQ 2,0) kullanılmıştır. Ölçek Çorum il merkezinde yaşayan bireylere uygulanmıştır. Örneklem grubuna 445 kişi dâhil edilmiştir. Verilerin analizi için frekans testleri, hipotez ve çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Sonuç ve Tartışma: Elde edilen sonuçlara göre, hastaların öğrenim durumu, eczane seçimindeki süreklilik, bakım kalitesi, iletişim ve genel memnuniyet durumları arasında ilişki tespit edilmiştir. Hasta ve eczacı arasındaki iyi iletişimin müşteri/hasta sadakatini olumlu etkileyeceği ve sonucunda kalitenin ve memnuniyetin artacağı göz önünde bulundurulmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33483/jfpau.480903tr_TR
dc.subjectEczanetr_TR
dc.subjectEczacılık hizmetleritr_TR
dc.subjectHasta memnuniyetitr_TR
dc.subjectÇorumtr_TR
dc.titleEczacılık hizmetlerinden memnuniyetin belirlenmesi Çorum ili örneğitr_TR
dc.title.alternativeDetermining of satisfaction from pharmacy services Corum city sampletr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9916-3800tr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-0089-2841tr_TR
dc.identifier.volume43tr_TR
dc.identifier.issue03tr_TR
dc.identifier.startpage259tr_TR
dc.identifier.endpage273tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1015-3918


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record