Show simple item record

dc.contributor.authorOral, Didem
dc.contributor.authorYirün, Anıl
dc.contributor.authorErkekoğlu, Pınar
dc.date.accessioned2020-04-01T11:48:24Z
dc.date.available2020-04-01T11:48:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33483/jfpau.544386tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70866
dc.description.abstractAmaç: Helicobacter pylori mide mukozasında kolonize olan bir bakteridir ve dünya genelinde en yaygın infeksiyon hastalıklarından birisidir. Helicobacter pylori’nin gastrik kanser ve mukoza-assosiye lenfoid doku (MALT) lenfomaya neden olduğuna dair bulgular vardır. Bu bakterinin gastrik karsinojenez gelişimindeki etki mekanizmaları ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olup, hem epigenetik hem de genetik mekanizmaların bu süreçte etkili olduğu belirtilmektedir. Bu derlemede, Helicobacter pylori’nin neden olduğu gastrik karsinojenez sürecindeki epigenetik ve genetik mekanizmalar değerlendirilecektir. Gereç ve Yöntem: Helicobacter pylori’nin neden olduğu epigenetik ve genetik değişiklikler ve gastrik karsinojenez gelişimindeki rolünün tespiti için yapılan çalışmaların kapsamlı olarak derlenebilmesi için başta PUBMED olmak üzere sağlık bilimleri alanındaki veri tabanları kullanılmış ve özellikle de son on yılda bu konuda yayınlanan makalelerden yararlanılmıştır. Sonuç ve Tartışma: Helicobacter pylori’nin neden olduğu karsinojenezin gelişiminde kronik inflamasyonun yol açtığı oksidatif stres, bakteriyel virülans faktörleri, konakçıya bağlı intrinsik ve ekstrinsik faktörlerin bir bütün olarak tetiklediği epigenetik ve genetik mekanizmalar rol oynamaktadır. Ancak, bu Helicobacter pylori’nin yol açtığı tüm epigenetik ve genetik değişiklikler henüz tam olarak anlaşılmamış olup, daha fazla in vivo ve in vitro mekanistik çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33483/jfpau.544386tr_TR
dc.relation.isversionof10.33483/jfpau.544386
dc.subjectHelicobacter pyloritr_TR
dc.subjectEpigenetik mekanizmalartr_TR
dc.subjectDNA hasarıtr_TR
dc.titleHelicobacter Pylori’nin neden olduğu epigenetik ve genetik değişiklikler ve gastrik karsinojenez gelişiminde rolleritr_TR
dc.title.alternativeEpigenetic and genetic changes caused by helicobacter pylori and their roles in gastric carcinogenesistr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-9515-0698tr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-4050-8832tr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-4713-7672tr_TR
dc.identifier.volume43tr_TR
dc.identifier.issue03tr_TR
dc.identifier.startpage285tr_TR
dc.identifier.endpage308tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1015-3918


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record