Show simple item record

dc.contributor.authorBilginer, Emrah
dc.date.accessioned2020-04-01T09:06:35Z
dc.date.available2020-04-01T09:06:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33483/jfpau.498240tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70851
dc.description.abstractAmaç: Nöropatik Ağrı (NA) birçok farklı hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan bir semptomdur. Hastaların yaşam kalitesini negatif yönde etkilemesinin yanı sıra tedavisi zor, yüksek maliyetli ve uzun sürmektedir. Türkiye sınırlı kaynakları olan bir ülkedir. Çalışmada NA tedavisinde geri ödemesi yapılan ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu perspektifinden maliyetinin hesaplanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma; Intercontinental Marketing Service/Health Türkiye (IMS-Health/Türkiye) kurumundan alınan satış ve tüketim verileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan geri ödeme kurallarını içeren Sağlık Uygulama Tebliğinin Nöropatik Ağrı tedavisi ile ilgili maddesi perspektifinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç ve Tartışma: SGK’nın NA tedavisinde herhangi bir tedavi kriteri yoktur. Sadece bazı grup uzman hekimlerin tercihi ile etkin maddelerin geri ödemesini yapmaktadır. Türkiye’de NA tedavisinde geri ödemesi yapılan ilaçların 2009 yılında üretici fiyatları üzerinden toplam maliyeti 115.330.643 TL iken, 2017 yılında 337.545.178 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal fazlası, eczane ve dağıtım kanalı kârları dâhil edildiği zaman bu maliyetin %40-50 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Bağımlılık yapma potansiyeli olan pregabalin’in tüketiminin kümülatif bir şekilde artmış olması dikkat çekicidir. Bu bağlamda, NA için bilimsel ve milli tedavi rehberi farmakoekonomik analizler ve farmakoepidemiyolojik verilerle hazırlanmalı ve sürekli güncellenmelidir. Ayrıca, hekimler eğitilerek rehbere uygun tedavi sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: farmakoekonomi; maliyet; nöropatik ağrı; Sosyal Güvenltr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33483/jfpau.498240tr_TR
dc.subjectFarmakoekonomitr_TR
dc.subjectNöropatik ağrıtr_TR
dc.subjectSosyal Güvenlik Kurumutr_TR
dc.titleTürkiye’de sosyal güvenlik kurumu perspektifinden nöropatik ağrı tedavi maliyetitr_TR
dc.title.alternativeTreatment cost of neuropathic pain from the perspective of social security institution ın Turkeytr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9916-3800tr_TR
dc.identifier.volume43tr_TR
dc.identifier.issue02tr_TR
dc.identifier.startpage154tr_TR
dc.identifier.endpage163tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1015-3918


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record