Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Serdal
dc.date.accessioned2020-04-01T08:47:49Z
dc.date.available2020-04-01T08:47:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33483/jfpau.472016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70845
dc.description.abstractAmaç: Deney hayvanlarında bitkisel kaynaklı antioksidanların kullanımının fertilite üzerine etkisini araştırmak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu alanda yapılmış bilimsel çalışmalar incelendi. Elde edilen bilimsel bilgiler doğrultusunda antioksidan içerikli bazı bitkilerin deney hayvanlarında fertilite parametrelerine etkileri derlenmeye çalışıldı. Antioksidanlar, oksidasyonu engelleyen maddeler olarak tanımlanmaktadır. En yaygın antioksidan maddeler arasında olan A vitamini, C vitamini, E vitamini ve fenolik bileşiklerin temel kaynağı bitkilerdir. Antioksidan maddeler, hücresel metabolizma ile mitokondrilerde enerji üretilmesi sırasında yan ürün olarak açığa çıkan serbest radikalleri nötraliz ederek zararlı etkilerine karşı vücudu korurlar. Ancak açığa çıkan serbest radikaller antioksidan maddelerin detoksifiye etme kapasitesini aşarsa oksidatif stres meydana gelerek hücrelerde Dezoksiribonükleik asit (DNA), protein ve lipit hasarı ile malignant hücre gelişimine neden olabilir. Dolayısı ile oksidatif stresin organ ve dokularda hastalık meydana getirmesinin yanında eşey hücrelerde oluşturduğu fonksiyon bozuklukları ile de reprodüktif sorunlara yol açmaktadırlar. Sonuç ve Tartışma: Tavşan, sıçan ve fareler üzerinde yapılan çalışmalarda nötralize edilemeyen serbest radikallerin fertilite sorunlarına yol açtığı tespit edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların sonucunda deney hayvanlarında bitkisel kaynaklı antioksidanların kullanımın sperm, semen, oosit ve embriyo gibi fertilite parametrelerini iyileştirdiği saptanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33483/jfpau.472016tr_TR
dc.subjectBitkisel kaynaklı antioksidantr_TR
dc.subjectDeney hayvanıtr_TR
dc.subjectFertilitetr_TR
dc.subjectOksidatif strestr_TR
dc.titleDeney hayvanlarında fertilite yönünden bitkisel kaynaklı antioksidanların kullanımıtr_TR
dc.title.alternativeUses of plant-derived antioxidants in terms of fertility in experimental animalstr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-0191-3245tr_TR
dc.identifier.volume43tr_TR
dc.identifier.issue02tr_TR
dc.identifier.startpage197tr_TR
dc.identifier.endpage208tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1015-3918


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record