Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Serdal
dc.contributor.authorSalar, Seçkin
dc.date.accessioned2020-04-01T08:40:58Z
dc.date.available2020-04-01T08:40:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33483/jfpau.498701tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70843
dc.description.abstractTavşanlarda gebeliğin sonlandırılmasında aglepriston kullanımın araştırılması. Aglepriston (RU 46534) progesteron (P4) antagonisti olan sentetik yapılı steroid hormondur. Birçok hayvan türünde olduğu gibi tavşanlarda da istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılmaktadır. Tavşanlarda gebeliğin devamlılığından sorumlu primer hormon P4 dür. Aglepriston tavşanlarda progesteron reseptörlerine (PR) P4’den 3,8 kat daha hızlı bağlanarak P4’ün etkisini ortadan kaldırır. Bu nedenle gebelik sonlandırmada %100 başarı sağlamaktadır. Etkin dozu 10mg/kg 24 saat arayla iki kez ve uygulama yolu subcutan olarak belirtilmiştir. Tavşanlarda gebeliğin 5-6. gününden 15. gününe kadar kullanılması uygundur. Aglepriston erken dönem gebeliğin sonlandırılmasında kullanıldığında embriyo rezorbe olarak vajinal kanama ve akıntı oluşmadığı bildirilmiştir. Ancak orta dönem gebelikleri sonlandırma uygulamalarında fetüsün atılıp kanlı vajinal akıntının oluştuğu görülmüştür. Ayrıca sonraki dönemlerde fertilite parametrelerinde anlamlı bir farklılık görülmezken her iki dönem uygulamalarında da düzensiz çiftleşme eğilimi ile beraber doğum gebe kalma aralığının uzadığı olgular tespit edilmiştir. Bunun yanında sitotoksik, genotoksik etkileri ve bazı hemotolojik parametrelerde değişimlere neden olduğu anlaşıldıtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33483/jfpau.498701tr_TR
dc.subjectAglepristontr_TR
dc.subjectGebeliktr_TR
dc.subjectProgesteronetr_TR
dc.subjectTavşantr_TR
dc.titleTavşanlarda gebelik sonlandırmada aglepriston kullanımıtr_TR
dc.title.alternativeAglepristone use for termination of pregnancy in rabbitstr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-0191-3245tr_TR
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9303-6253tr_TR
dc.identifier.volume43tr_TR
dc.identifier.issue02tr_TR
dc.identifier.startpage164tr_TR
dc.identifier.endpage172tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1015-3918


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record