Show simple item record

dc.contributor.authorİğci, Tijen
dc.contributor.authorÇobanoğlu, Nesrin
dc.date.accessioned2020-04-01T08:21:33Z
dc.date.available2020-04-01T08:21:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70842
dc.description.abstractBu çalışmada temel olarak iklim değişikliği ve ilgili küresel düzenlemeler çevre etiği bağlamında irdelenmektedir. Çalışmanın öncelikli konularını çevre bilinci ve çevre etiği, iklim değişikliği sorunsalı, Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen uluslararası iklim anlaşmaları ve iklim etiği oluşturmaktadır. Küresel düzeyde uygulanan düzenlemeler çevre etiği yaklaşımları bakımından incelendiğinde ise, BMİDÇS, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması’nın insanmerkezci bir yaklaşımla hazırlandığı konusunda geniş kapsamlı bir mutabakatın olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, iklim değişikliği sorunsalının “kendine özgü” niteliklerini de kullanarak münhasır bir alan olarak ortaya çıkan iklim etiği iklim değişikliği-etik ilişkisinin daha derin bir biçimde incelenmesini sağlamaktadır. Hâkim değer sistemi insan kaynaklı iklim değişikliği gibi küresel çevre sorunları hakkında düşüncelere yön vermek açısından uygun ve yeterli değildir. Bu kapsamda, iklim değişikliğinde kuşaklar arası adalet gibi ciddi bir sorunun çözümü için daha yüksek ahlaki standartlar ve normlar gerekmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesitr_TR
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1017/CBO9781139149389.003
dc.subjectİklim değişikliğitr_TR
dc.subjectÇevre bilincitr_TR
dc.subjectBirleşmiş Milletlertr_TR
dc.subjectClimate changetr_TR
dc.subjectEnvironmental awarenesstr_TR
dc.subjectUnited Nationstr_TR
dc.titleİklim değişikliğinin ve iklim değişikliğiyle ilgili küresel Anlaşmaların çevre etiği bakımından değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAn Assesment of Climate Change and Global Agreements from the Perspective of Environmental Ethicstr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.volume07tr_TR
dc.identifier.issue02tr_TR
dc.identifier.startpage130tr_TR
dc.identifier.endpage146tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2146-1562


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record