Show simple item record

dc.contributor.authorSiyah Bilgin, Betül
dc.contributor.authorÜnal, Sevim
dc.contributor.authorGönülal, Deniz
dc.contributor.authorTuna Kırsaçlıoğlu, Ceyda
dc.date.accessioned2020-03-20T11:39:08Z
dc.date.available2020-03-20T11:39:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri10.4274/jpr.26234tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70746
dc.description.abstractABSTRACT Öz Pancreatic heterotopia (PH) is a congenital abnormality defined by the presence of an ectopic pancreatic tissue outside the usual anatomic location of the pancreas. The frequency of the disorder is reported to be 0.2-15% in autopsies, 1-2% in laparotomies. The most common locations are the stomach, duodenum and jejunum. The symptoms develop as per the localization particularly in the elderly. We presented a term neonate with a birth weight of 4460 gr hospitalized due to bilious vomiting 10 days after birth. The neonate presented 17% of dehydration, jaundice, and hypochloremic alkalosis on admission. Upper gastrointestinal contrast study demonstrated delayed passage. A mass of lace appearance in the second part of the duodenum was observed by endoscopy and was surgically excised. The diagnosis of PH was made through histopathological analysis. We want to highlight that although relatively rare, PH should be considered in the differential diagnosis of neonates with vomiting and feeding intolerance. The mass must be excised, if the symptoms develop. Pankreas heterotopisi (PH) pankreasın anatomik konumu dışında ektopik yerleşimi olarak tanımlanan bir doğumsal anomalidir. Sıklığı otopsilerde %0,2- 15, laparotomilerde %1-2 olarak bildirilmektedir. Mide, duodenum ve jejunum en sık bildirilen yerleşim bölgeleridir. Semptomlar özellikle ileri yaşlarda, lokalizasyon yerine göre değişmektedir. Burada safralı kusma nedeniyle 10 günlükken yenidoğan yoğunbakım ünitesine yatırılan, 4460 gr doğmuş term bir yenidoğan sunulmuştur. Hastaneye yatırıldığında doğum ağırlığına göre %17 kilo kaybı, sarılık ve hipokloremik alkalozu olan bebeğin, üst gastrointestinal kontrast çalışmasında intestinal pasajda gecikme saptandı. Hastanın endoskopik incelemesinde duodenumun ikinci kısmına yerleşmiş, dantel görünümlü bir kitle görüldü ve cerrahi tedavi uygulandı. Kitlenin histopatolojik değerlendirilmesiyle PH tanısı konuldu. Bu olgu nedeniyle safralı kusma ve beslenme intoleransı olan yenidoğanların ayırıcı tanısında, nadir görülmekle birlikte PH’nin akılda bulundurulması gerektiği vurgulanmak istenmiştir. Semptomatik olgularda cerrahi tedavi uygulanmalıdır.
dc.language.isoentr_TR
dc.relation.isversionof10.4274/jpr.26234
dc.subjectduodenal pancreatic heterotropi, vomiting, newborntr_TR
dc.titleFeeding intolerance and vomiting caused by duodenal pancreatic heterotopia in a neonate.tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalThe Journal of Pediatric Researchtr_TR
dc.contributor.departmentTıp Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-3551-7267tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record