Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemirci, Fahrettin
dc.date.accessioned2020-02-28T07:09:46Z
dc.date.available2020-02-28T07:09:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70060
dc.description.abstractBilgi sistemleri, çalışma yöntemlerini ve koşullarını değiştirdiği gibi zaman ve mekân engelinin de aşılmasını sağlayan uygulamalar olarak yaşamın tüm alanlarında yer almaktadır. Bilgi yönetim sistemleri, veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, işlenmesi, biçimlendirilmesi, analiz edilmesi ve anlamlandırılması, kullanılması, paylaşılmasını içeren uygulamalardır. Bilgi yönetim sistemleri barındırdığı bileşenler açısından disiplinlerarası bütünleştirici yaklaşımlara daha çok gereksinim göstermektedir. Kurumlarda üretilen ve alınan büyük miktardaki veri, bilgi ve belgelerin, kurumlar için yararlanılabilir bir bilgi birikimine etkin dönüşümü gerekmektedir. Veri ve bilgiyi depolamak hatta oradan çıkarmak yetmemekte, veriyi analiz etmek, anlamlandırmak, ilk karar verene, en çabuk karar verecek biçime getirip sunmayı gerektirmektedir. ‘Analiz ve anlamlandırma’ bilgi sistemlerinin temel işlevi olarak öne çıkmaktadır. Konu sağlık olunca bu husus daha da önem taşımaktadır. Bu bağlamda ‘sağlık bilgi sistemleri’ hekimlerin, hastanın tıbbi kayıtlarındaki önemli bilgileri hızlı bir şekilde tespit etmesine, ilgili kanıtları bulmasına ve tedavi seçeneklerini keşfetmesine yardımcı olan platformlar olarak kurgulanmalı ve yönetilmelidir. Bunun için sağlık bilgi sistemlerinde gelişmiş bilişsel algoritmalar kullanılmalı, sağlık bilgi sistemleri teşhis ve tedavide kararın verilmesinde hekimlerin yardımcılarından biri haline getirilmelidir. Bilgi sistemlerinde biriken devasa veri ve bilgiyi anlamlandırmak, analiz etmek, yeni çıkarımlarda bulunmak ise yapay zekâları ön plana çıkarmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesitr_TR
dc.subjectSağlık bilgi sistemleritr_TR
dc.subjectBilgi yönetimitr_TR
dc.subjectYapay zekâtr_TR
dc.titleSağlık Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Toplumsal Bellek/ Gelecek Açısından Değerlendirilmesi : inceleme yazısıtr_TR
dc.title.alternativeHealth Information Systems Management and Evaluation of Social Memory/Future Perspectivetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalBilgi Yönetimi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume01tr_TR
dc.identifier.issue02tr_TR
dc.identifier.startpage149tr_TR
dc.identifier.endpage155tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergitr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2636-8544


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record