Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran afetler; normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, doğal ve teknolojik veya insan kökenli olaylardır. Dünya genelinde, afetlerin ve afetlerden kaynaklanan kayıpların artışı bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önemini arttırmaktadır. Afet ve Risk Dergisi (Journal of Disaster and Risk), farklı disiplinlerde afet konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platform olmayı hedeflemektedir. Yılda 2 kez Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanacak olan dergimiz, yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır. Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır. Dergimiz, afet çalışmalarında aşağıdaki disiplinlere öncelik verecektir.

News

Hakemlik Süreci Afet ve Risk Dergisi, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift taraflı kör” (double-blind) hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Editör ve Alan Editörlerinin ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Derginin konu ve kapsamını içermeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uygun olmayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır. Makale İşlem Ücreti Afet ve Risk Dergisi’ne gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. İntihal Politikası Afet ve Risk Dergisi, dergide yayımlanacak makalelerdeki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programını kullanmaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

View more