sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTanrıvermiş, Harun
dc.contributor.authorKılıçlı, Ebru
dc.date.accessioned2020-02-24T10:44:52Z
dc.date.available2020-02-24T10:44:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/70005
dc.description.abstractDünyada giderek artan nüfus ile orantılı olarak enerji talebi de artmaktadır. Bu nedenle enerji üretimi ile enerji talebi arasındaki dengenin sağlanması giderek önemini artıran bir konu haline gelmiştir. Enerjinin kamusal mal olması, enerji üretiminin kamu yararının sağlanmasına yönelik bir faaliyet olarak görülmesini sağlamakta ve gerek kamu, gerekse özel sektör tasarrufunda bulunan enerji üretim tesislerinin inşası için ihtiyaç duyulan taşınmazların temininde, kamulaştırmanın da dahil olduğu taşınmaz edinme yöntemleri kullanılmaktadır. Enerji yatırımına atfedilen önem nedeni ile kamulaştırma işlemlerinde taraf olan bütün paydaşlar bakımından sürecin doğru ve sorunsuz biçimde yürütülebilmesinin önemi de artmaktadır. Kamulaştırma sürecinde karşılaşılan sorunların analizi amacıyla yapılan bu çalışmada, ilk olarak mülkiyet kavramı ve mülkiyeti kısıtlayan uygulamalardan biri olan kamulaştırma uygulamaları kuramsal olarak ele alınmış, daha sonra elektrik üretimi yapan özel kişi ve kurumlar lehine kamulaştırma işlemleri yasal düzenleme ve yargı kararları kapsamında incelenmiş ve son olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kamulaştırma işlemleri sırasında karşılaşılan zorlukların tespiti için elektrik üretimi ve dağıtımı firmaları ve kamulaştırma işlemlerini yapan kurumların yönetici ve uzmanları ile yapılan anket çalışması yoluyla toplanan verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; enerji üretim ve dağıtım tesisleri yatırımlarını kısıtlayan temel sorunların başında arazi edinimi ve kamulaştırma işlemlerinin geldiği ve ilgili kamu kurumlarının süreci yönetmede önemli sorunlarla karşılaştıkları ortaya çıkmaktadır. Aynı proje sahası içinde birden çok yatırımcıya enerji ve madencilik üretim lisansı ya da ruhsatının verilebildiği ve havza yönetimi ilkelerine uygun işlemlerin yeterince yapılamadığı dikkati çekmektedir. Buna ilave olarak kamulaştırma iş ve işlemlerinin uzun zaman aldığı, kamulaştırma uygulamalarında idareler ve bilirkişi kurullarınca yapılan değerleme çalışmalarının; değerleme biliminin temel ilke ve yöntemleri ile uluslararası değerleme standartlarına uygun olmadığı saptanmıştır. Gerek kamu ve özel kurumların kamulaştırma birimlerinde çalışanlar, gerekse bilirkişiler ile diğer paydaşların arazi edinimi, kamulaştırma ve değerleme konularında bilgi birikimleri ve uygulama deneyimlerinin yetersizliğinin birçok önemli sorunlara neden olduğu ve yatırımları kısıtladığı görülmektedir. Bu çerçevede kamulaştırma birimlerinde çalışanlar ile bilirkişi olarak görev alacak olanların üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezun olmaları ve konu ile sürekli hizmet içi eğitim programlarına katılmalarının sağlanması gerektiği açıktır. Ayrıca kamu kesiminde farklı kurumlarca verilen lisans ve ruhsatların takibinin yapılabileceği ortak bir otomasyon sisteminin kurulması ve enerji ve madencilik sektörlerinde kamulaştırma uygulamalarının tek elden yürütüleceği yeni bir yapılanmanın oluşturulması yoluyla sorunların azaltılmasının mümkün olabileceği vurgulanmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKamulaştırma işlemleritr_TR
dc.subjectÖzel kişi ve kurumlar lehine kamulaştırmatr_TR
dc.subjectElektrik üreticileritr_TR
dc.subjectPractises of expropriationtr_TR
dc.subjectElectricity producerstr_TR
dc.subjectExpropriation in favor of private individuals and institutionstr_TR
dc.titleTürkiye’de enerji sektöründe özel kişi ve kurumlar lehine yapılan kamulaştırma işlemlerinin incelenmesi ve kamulaştırma sorunlarının analizitr_TR
dc.title.alternativeGraduate school of natural and applied sciences department of real estate development and managementtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentFen Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage178tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record