sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 12769

  • Salmonella typhimurium seqA mutantlarında biyofilm regülasyonununtranskriptomik analizi 

   Has, Elif Gamze (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   In the first stage of this study, the responses of the biofilm-forming properties of S. Typhimurium 14028 wild-type strain and its seqA gene mutants against different antimicrobial agents and metabolites were examined. ...
  • Salmonella typhimurium dam mutantlarında biyofilm regülasyonunun transkriptomik analizi 

   Keçeli, Selma (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   In this study, the design of effective preparations for the prevention of biofilm formation in S. Typhimurium 14028 wild strain and its dam gene deleted mutant, as well as the responses and RNA expression levels of these ...
  • Müzikal tiyatro eğitimi ve ABD-Türkiye karşılaştırması 

   Günceler, Begüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   The aim of this thesis is to identify deficiencies related to Musical Theatre education in Turkey, comparing the US and TR educational systems and to propose solutions for the situations that are determined to be missing. ...
  • Anayurdu tayin etmek: Doğu ile Batı arasında Akdenizli Anadolu'nun keşfi 

   Demir, Evren Ahmet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   This study focuses on documenting and discussing the way in which Mediterranean identity of Anatolia was re-discovered by late Ottoman and early Republican intelligentsia as an alternative denominator that promised to ...
  • Obama döneminde ABD'nin Ortadoğu politikası 

   Kırca Çelik, Ayşe Gökalp (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   The scope of this thesis consists of the US foreign policy towards the Middle East region between the years 2009-2017. The purpose of this study is to identify the US' strategy in the Middle East, the dynamics behind this ...
  • 11 Eylül saldırıları sonrası Avrupa Birliği'nin terörizmle mücadele politikası 

   Korkmaz, Ümmü Fatıma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   The attack on the Twin Towers on September 11, 2001 has made significant changes in the history of terrorism and the way terrorism is perceived. The rapidly rising terrorism threat, among the most important security issues ...
  • Yeni Ahit Apokrif Metinlerinde İsa'nın Hayatı ve Tebliği 

   Gergin, Hacer (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   The life of Jesus is of critical importance in terms of Christian religion and its scriptures. Religious texts that convey the life and teachings of Jesus, which are widely known today by both Christian believers and other ...
  • Türk hukukunda gemi kira sicili 

   Yardımcı, Erim Mert (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   The title of "Bareboat Charter Registration in Turkish Law" was chosen as the subject of the study. The ship lease record is ruled as a "special record" to be kept by the Ministry of Transport and Infrastructure, which the ...
  • Vatandaşlık kavramı ve İsrail hukuku kapsamında Filistinlilerin hukuki statüsü 

   Kumsan, Mona (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The purpose of this thesis is to address Israeli citizenship and the rights and obligations given under the Nationality Law 5712-1952, Entry into Israel Law 5712-1952 and The Citizenship and Entry into Israel (Temporary ...
  • Doğal antimikrobiyel bileşiklerin Listeria monocytogenes suşları üzerindeki etkisinin araştırılması 

   Kocadağ, Meryem Nur (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   In this study, antimicrobial activity of 29 strains of Listeria monocytogenes strains isolated from ready-to-eat foods against vinegar samples both traditionally produced and commercially produced from different raw ...
  • Pirandello'nun romanlarında maske kavramı 

   Çobanoğlu, Çağla (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   This study entitled The Concept of Masks in Pirandello's novels examines the mentioned concept in the novels of one of the most influential Italian writers of the twentieth century: Luigi Pirandello. In his works, the ...
  • Derin öğrenme kullanarak işaret dili rakam tanıma 

   Güler, Hacer (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Hand gestures play a big role in many areas of human life. People often make use of gestures during communication with the others. Sign language, which basically consists of hand gestures, is the only way of communication ...
  • Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda ölüme bağlı tasarruflar 

   Koca, Ömerhan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Testamentary Dispositions are the legal transactions that generate legal consequences relating to the future of a person's heritage and the matters desired to be done in case of death. This subject was founded in the Roman ...
  • Gelenekselden dijitale haber üretim sürecinde gazetecinin zaman ve mekan deneyimindeki dönüşüm 

   Gemici, Çağdaş (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada dijitalleşme ile birlikte gazetecilerin haber üretim sürecinde zaman ve mekan deneyimlerindeki dönüşümün Türkiye'deki yansımaları incelenmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte üretimin her ...
  • Türkiye'de farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların (prunus avium l.) karakterizasyonu ve sınıflandırılması 

   Özden, İlhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021)
   Bu çalışmada Türkiye'de 5 farklı lokasyonda 2 farklı yetiştirme döneminde (2018 ve 2019) yetiştirilen 0900 Ziraat çeşidi kirazlar (Prunus avium L.) karakterize edilmiş ve yetiştirildikleri lokasyonlara göre fiziksel, ...
  • Leo Strauss'un Makyavel ve Spinoza üzerinden yaptığı içkincilik eleştirisi 

   Altun, Bulut (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2017)
   Bu çalışma Leo Strauss'un politik felsefesine ilişkin bir soruşturma olmak kadar Leo Strauss'un klasik felsefenin merkezi temalarını geri kazanmaya yönelik filozofik faaliyetinin politik niyetini kesinleştirmeyi amaçlamaktadır. ...
  • Sansürlü verilerde yenileme süreçlerinde tahmin 

   Altındağ, Ömer (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Ana Bilim Dalı, 2017)
   Olasılık teorisinin birçok uygulama alanında önemli bir model olarak kullanılan yenileme süreci için iki önemli karakteristik bu sürece ilişkin ortalama değer ve varyans fonksiyonlarıdır. Birçok uygulamalı alanda bu ...
  • Köşe yazılarının toplumsal cinsiyet ve kadın eğitimi açısından değerlendirilmesi 

   Çelik, Demet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Bilimleri Bölümü : Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı : Halk Eğitimi Bilim Dalı, 2008)
   Bu çalışma, ülkemizde yayınlanan dört ulusal gazetedeki köşe yazılarının toplumsal cinsiyet ve kadın eğitimi konularında değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gazetenin bir medya türü olması, burada yayınlanan köşe ...
  • Cemaat anlatılarında kadın: İsmailağa Cemaati örneği 

   Ege, Esra (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
   Bu tez cemaat anlatılarında kadın kimliğinin oluşumunu İsmailağa Cemaati örneği üzerinden incelemeyi amaçlamıştır. Bahsi geçen cemaat örneği; geleneksel dini rolleri, inancı yaşama noktasındaki içe dönük yapısı, ...
  • İşlevselliğini yitiren kent içi sanayi alanlarının dönüşümü: Ankara ili İskitler küçük sanayi sitesi örneği 

   Gedik, Ümit (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2021)
   Türkiye’de son 20 yılda inşaat ve şehircilik alanları başta olmak üzere sağlanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak birçok yerleşim alanının sınırları genişlemiş ve şehirler mekânsal ve ekonomik yönden büyümüş, ancak ...