Now showing items 1-20 of 11140

  • Kent girişimciliği ve markalama: Samsun örneği 

   Yalçınkaya, Berkay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Kentsel potansiyeli canlandırmak maksadıyla yerel düzeyde çok aktörlü bir işbirliği yaratmak olarak değerlendirilebilecek kent girişimciliği, günümüzde kentsel politikalar üzerinde önemli bir belirleyiciliğe sahiptir. ...
  • İnsan haklarına eleştirel yaklaşımlarda özne sorunu 

   Güner, Remzi Orkun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma, "İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar: İnsan Hakları Kavramından Hak Siyasetine", "Hak Siyasetinin Paradoks ya da Açılımları: İnsan ve Yurttaş Arasında Hakların Öznesi" ve "Hak Siyasetinin Özneleri Kimdir? ...
  • Geosentetik bariyerlerin standart metotlara göre karşılaştırılması 

   Özcan, Abdullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada, su yalıtımında kullanılan 3 tip ticari polimerin (EPDM, PVC, PE) UV ışınımı ve doğal koşullar altında bozunması ve bu üç tip polimerin su yalıtımında olası kullanımları araştırılmıştır. 3 farklı polimer doğal ...
  • 20.yüzyıl başlarında Anadolu'da faaliyet gösteren Amerikalı protestan misyoner kadınlar: Dorothea Chambers Blaisdell ve Theresa Huntington Ziegler 

   Bilgi, Mahinur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2019)
   20.Yüzyıl Başlarında Anadolu'da Faaliyet Gösteren Amerikalı Protestan Misyoner Kadınlar: Dorothea Chambers Blaisdell ve Theresa Huntington Ziegler 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile A.B.D. arasında resmî ilişkilerin başlamasıyla ...
  • İşçiler, sendikalar ve iletişim: Metal ve genel işler işkolları örneği 

   Abdal, Pınar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : Gazetecilik Bilim Dalı, 2019)
   Bu araştırma, işçi sınıfının ve sendikal alanın değişen iletişim pratiklerini yeni iletişim teknolojileri üzerinden kavramayı amaçlamaktadır. Çalışma bunu, hem Türkiye'de sendikaların yeni iletişim teknolojilerini kullanma ...
  • Kalıcı organik kirleticilerin çevresel güvenlik bakımından irdelenmesi 

   Kurusakız, Kemal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
   Kalıcı organik kirleticiler (KOK'lar), çevrede kalıcı ve toksik, canlıların yağ dokularında biyoakümüle olabilen, ekosistem içinde besin zincirine girdiklerinde biyomagnifikayona uğrayan sentetik kimyasal maddelerdir. ...
  • Din dersine bir alternatif olarak değerler ve normlar dersi (Almanya Niedersachsen Eyaleti örneği) 

   Savaş, Ruveyde (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
  • Afrika'da sosyalist rejimlerin doğuşu: Somali örneği 1969-79 

   Shıre, Mohamud (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2019)
   Afrika Sosyalizmi, sömürge karşıtı ilerici bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Ancak sömürge sonrası dönemde devlet inşa etme konusunda en güçlü fikirlerden birine dönüşmeyi başarmıştır. Bu tez ile Afrika sosyalist ...
  • Toplumsal hareketten siyasal partiye: Vetevendosje ve podemos üzerine karşılaştırmalı bir inceleme 

   Thaçı, Arber (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Tez, iki sosyal hareket olgusunun karşılaştırmalı bir çalışmasından oluşmaktadır. Tezin açıklama modeli toplumsal hareketlerinin gelişim sürecine yönelik bütüncül yaklaşımla şekillenmektedir. Metodolojik açıdan tez, sıradışı ...
  • Türk ve İslâm hâkimiyet telâkkileri çerçevesinde isyan suçu 

   Kamar, Mehmet Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
   İsyan suçu, siyâsî bir suçtur. Tüm siyâsî suçlar gibi isyan da, gerçekleştiği dönemin tarihî şartları ve o devirde geçerli hâkimiyet telâkkileri ile sıkı sıkıya irtibatlıdır. Gerek Avrupa tarihi, gerek Türk-İslâm tarihinde ...
  • Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkileri (1976-2012) 

   Mıhemutı, Azıgulı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada Deng Xiao Ping Döneminden Hu Jin Tao Dönemine kadar Türkiye ve ÇHC'nin politikaları; askeri, siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alınmaktadır. Kenan Evren'in Çin ziyareti sonrası Çin'e kapısını açmış olan Türkiye, ...
  • Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesi üzerinde fiyat istikrarlandırıcı rolü 

   Abdullazade, Muzhgan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı : Ekonomi-Maliye Bilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada AMB'nin Euro Bölgesi üzerindeki fiyat istikrarlandırıcı rolü tartışılmaktadır. Çalışmada AB'nin, EPB' in AMB' in ve nihayet Euro'nun piyasaya sürülmesi ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle AMB'nin tarihsel ...
  • Antosiyaninlerce zengin meyve ve sebze suyu eklenmiş kefirlerin kalite özelliklerinin belirlenmesi ve kefir kültürü ile siyah havuç suyundan fermente içecek üretimi 

   Kabakcı, Sümeyye Alagöz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   Daha lezzetli kefir üretimi için, sade kefire (SK) çilek (ÇS), karadut (KDS), nar (NS) ve siyah havuç (SHS) suyu %10 ve 25 (w/w) konsantrasyonunda ilave edilmiştir. Örnekler, 4°C'de 12 hafta süresince depolanmıştır. En çok ...
  • İnsan hakları sorunu olarak kozmopolitan haklı savaş teorisi 

   Hoş, Hasan Serdar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
   Tarihsel süreçte savaşın meşruiyeti ve sınırlandırılması tartışmalarında kendisine başvurulan kavramlardan birisi de Haklı Savaş teorisidir. Bu çalışmada Haklı Savaş teorisinin tarihsel süreçteki değişimi ve nihayetinde ...
  • Bir madenci kentinde simbiyotik ilişkiler: Zonguldak'ta değişen maden işçiliği, sermaye ve politik kültür 

   Yılmaz, Evrim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyoloji Anabilim Dalı : Sosyoloji Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada, uzun yıllar devlet kapitalizminin egemen olduğu Zonguldak kömür endüstrisinde, kapitalizmin yeniden yapılanmasına paralel olarak ortaya çıkan yeni üretim ilişkileri ele alınmakta ve değişen emek-sermaye ...
  • Fahreddin Râzî'nin Hristiyanlarla ilgili ayetleri yorumu 

   Özdemir, Mehmet Akif; Özdemir, Mehmet Akif (2019)
   "Tefsir" ve "Te'vil" kavramlarının zaman içindeki semantik gelişimi tefsir tarihine dair bir ipucu verdiği gibi, tefsir ilminin teşekkül tarihi, hem rivayet (me'sûr) ve dirayetin (re'y) farklılaşmasına hem de sentezine ...
  • Eski tunç çağında Anadolu'nun siyasal yapısı 

   Akkurt, Derya Seylan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada Eski Tunç Çağı'nda Anadolu'nun siyasi yapısına ilişkin değerlendirmeler ve çıkarımlar yapılmıştır. Eski Tunç Çağı I ve II Dönemi'nde Anadolu'nun önemli yerleşim yerleri bölgeler bazında incelenerek, siyasal ...
  • Amelî ahlâk çerçevesinde kur'an'da birey ve karakter eğitimi 

   Özdemir, Hasan Rıza (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2019)
   Kur'an ahlâkı bizlere Hz. Peygamber'in önderliğinde, Kur'an'ın insanı olabilme yol ve yöntemini göstermiştir. Hz. Aişe'nin de tanımladığı üzere Hz. Peygamber'in ahlâkı Kur'an ahlâkı idi ve Yüce Allah Kalem suresinde nüzul ...
  • Osmanlı tarih yazıcılığında Türkmen hanedanları "Akkoyunlular ve Karakoyunlular" 

   Abbaslı, Subhana (Aankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2019)
   Moğol istilası sırasında Anadolu'ya göç eden Türkmen nüfuzunun, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rolü olmuştur. Bu Türkmen aşiretleri birer konfederasyonu olan Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri, Ön ...
  • Ontolojinin sınırları: Platon'un Khôra Kavramı 

   Karaman, Yasin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe Anabilim Dalı : Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın temel amacı ilk kez Timaios diyalogunda bulunan khôra kavramının Platon felsefesi için önemini göstermektir. Timaios, Platon'un en önemli diyaloglarından biridir. Platon ilk kez bu diyalogda khôra kavramından ...