sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • Haluk Nurbaki hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı 

      Şahin, Fatma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tasavvuf Bilim Dalı, 2020)
      Bu çalışmamızda 20. yüzyıl mutasavvıflarından Haluk Nurbaki'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı ele alınmıştır. Tezimiz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Haluk Nurbaki'nin hayatı, manevi şahsiyeti, sosyal ...