Now showing items 1-1 of 1

    • Molla Fethullah el-Kâşânî'nin Zübdetü't-Tefasir'inin kaynak ve yöntemleri 

      Sabuhi, Feyziyev (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2019)
      Molla Fethullah el-Kâşânî h. 10. Yüzyıl Şii müfessirlerindendir. Çalışmamızın konusu olan Zübdetü't-Tefasir eseri el yazmasına dayalı olarak basılmış, daha önce çalışılmamıştır. Bu tez el-Kâşânî'nin Zübdetü't-Tefasir'deki ...