Now showing items 1-1 of 1

    • Cumhuriyet savcısının hukuk davalarında yer alması 

      Sabır, Serkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
      Çalışmamızın, birinci bölümünde, kısaca savcılık kurumunun doğuşu, tarihsel süreçteki gelişimi, ayrıca savcılığın Ceza Yargılaması Hukuku ile Hukuk Yargılaması Hukukundaki yeri, Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri, ...