Now showing items 1-1 of 1

    • Payları borsada işlem gören şirketlerde kâr payı dağıtımı 

      SABIT, AIGERIM (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
      Payları borsada işlem gören şirketlerin yapısı itibari ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkardığı birçok tebliğ ve çeşitli düzenlemelere tabi ...