Now showing items 1-1 of 1

    • Ankara'da ambulansların en uygun konumlarını bulmak için bir CBS çözümü 

      Abbas, Muhammed Ameen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018)
      Ambulans hizmeti günümüzün sağlık sisteminde özellikle yolda bir kaza olduğunda veya hastanın hastanede taşınması zor olan bir yerde olduğunda çok önemlidir. Bir hastayı hastaneye nakletmek kolay gibi görünmektedir ancak ...