Now showing items 1-1 of 1

    • Güney Azerbaycan'da basın faaliyetleri: Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı dönemi 

      Abbas, Khayala (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
      1828’de parçalanmış Azerbaycan’ın bu gün İran sınırları içerisinde olan Güney Azerbaycan’da ifade ve basın özgürlüğü kavramından yola çıkarak, reformcu Cumhurbaşkanı olarak bilinen Muhammet Hatemi’nin 8 yıllık (1997-2005) ...