Now showing items 1-1 of 1

    • Uluslararası rejim tartışmaları ve Karadeniz’de çevre yönetimi 

      ALGAN, Nesrin (Tez Danışmanı); ABAY, Tezcan Eralp (Yazar)
      Uluslararası işbirliği günümüz dünyasında küresel çevre sorunlarının çözümünde en önemli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Buna paralel olarak, akademik yazında da bu işbirliklerinin analiz edildiği kuramsal ...