Now showing items 1-1 of 1

    • Q-Kantorovich tipli lineer pozitif operatörlerin yaklaşım özellikleri 

      (ÖZER) DALMANOĞLU, Özge (Yazar); DOĞRU, Ogün (Tez Danışmanı)
      Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. Bu kısımda tezde ele alınan konu ve bu konuyla ilgili olan literatürdeki diğer çalışmalar kısaca özetlenmiştir. İkinci bölümde temel kavramlara ...