Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Hasan Haluk
dc.contributor.authorElmas, Büşra
dc.date.accessioned2020-02-21T11:49:49Z
dc.date.available2020-02-21T11:49:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69927
dc.description.abstractİnsanlık tarihi boyunca en çok üzerine düşünülen ve tartışılan konuların başında insan doğası gelmiştir. İnsan doğasının neliği ve niteliği sorunu felsefenin temel sorunlarından birisidir. İnsanın davranışlarının ve düşüncelerinin temelinde yatan başlıca etkenlerden birisi olarak görülen insan doğası mefhumu birçok hususu açıklamak için başvurulan bir özellik kazanmıştır. Eğitim konusunda da insan doğası önemli bir yere sahiptir. İnsan doğasının neliği ve niteliği sorunu eğitimi de etkilemektedir. İnsan doğası ve eğitim arasındaki ilişki antik çağlardan modern felsefeye kadar birçok filozofun da üzerinde durdukları bir konudur. Antik Yunan'da özellikle Platon insan doğası ve eğitim üzerine önemli açılımlar yapmıştır. Aynı şekilde, modern dönem felsefesinde de insan doğası ve eğitim konuları önemli bir yer tutmuştur. Aydınlanma felsefesinin öncü isimlerinden John Locke da eserlerinde insan doğası ve eğitim konularının üzerinde durmuştur. Çalışmanın konusunu, Platon ve John Locke' un insan doğasına dair görüşleri temelinde eğitime yaklaşımları oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Platon ve John Locke' un insan doğası ve eğitime dair düşünceleri eleştirel ve karşılaştırmalı bir tarzda ele alınmıştır. İki filozofun insan doğası ve eğitim konularına yaklaşımlarında benzer ve farklı olan ögeler analiz edilmiştir. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması yöntemi kullanılarak iki filozofun eserleri ve bu eserler hakkında yazılmış diğer eserler incelenecek ve bu bilgiler yeni bilgiler ile birlikte karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmiştir. Human nature has been one of the most discussed and debated issues throughout human history. The problem of the human nature is one of the fundamental problems of philosophy. The notion of human nature, which is considered to be one of the main factors underlying human behaviour and thoughts, has gained a characteristic to explain many aspects. Human nature has an important place in education. The problem of the human nature also affects education. The relationship between human nature and education is an issue of many philosophers, from ancient times to modern philosophy. In Ancient Greece, Plato has made important expansions on human nature and education. Human nature and education issues also occupied an important place in the philosophy of the modern era. John Locke, one of the pioneers of Enlightenment philosophy, focused on human nature and education in his works. The subject of the study is the approaches to education based on the views of Plato and John Locke on human nature. Within the scope of the study, Plato and John Locke's thoughts on human nature and education have been discussed in a critical and comparative manner. The similar and different elements of the two philosophers in their approach to human nature and education have been analysed. In this study, the works of two philosophers and other works written about these works have been analysed by using the literature review method and this information has been analysed in a comparative manner with the new information.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı : Eğitim Felsefesi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectPlatontr_TR
dc.subjectLocketr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectPlatotr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.titlePlaton ve locke felsefelerinde eğitim düşüncesitr_TR
dc.title.alternativeEducational thoughts concerning phylosophy of plato and locketr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage139tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record