sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKutlu, Mehmet Necati
dc.contributor.authorToledo, Hale
dc.contributor.authorYurtaydın, Erkan
dc.contributor.authorGüler, Cağfer
dc.contributor.authorKadıköylü, Neslihan
dc.contributor.authorYalçın, Perihan
dc.contributor.authorErdem, Gökhan
dc.contributor.authorSeçkin, Fatma Öznur
dc.contributor.authorKılıç, Özcan
dc.date.accessioned2020-02-10T08:28:05Z
dc.date.available2020-02-10T08:28:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69450
dc.description.abstractAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Bağımsızlıklarının 200. Yılında Latin Amerika-Osmanlı Devleti İlişkilerinin Başlangıcı” adlı I. projemiz kapsamında Latin Amerika ülkeleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin başlangıç dönemi incelenmiştir. Birinci projenin devamı niteliğinde yapılan “XIX. Yüzyıl Boyunca Latin Amerika-Osmanlı Devleti İlişkileri” başlıklı ikinci projede ise Osmanlı Devleti ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin sosyal, ekonomik ve diplomatik açıdan daha da derinleştiğini ve daha geniş kapsamda ele alındığı gözlemlenmiştir. Yaptığımız çalışma neticesinde, XIX. yüzyılın son çeyreğinde gerek Osmanlı İmparatorluğu’nda gerekse dünyada yaşanan olayların Latin Amerika ülkeleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkileri ne derece etkilediğini anlama fırsatı bulunmuştur. Osmanlı arşivlerinde yapılan araştırmalarda elde edilen belgeler çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, daha ziyade Osmanlı İmparatorluğu’ndan Latin Amerika ülkelerine yaşanan göçler ve bu göçler neticesinde kurulan ekonomik, sosyal ve diplomatik ilişkiler ele alınmıştır. Arşiv araştırmamız esnasında anılan dönemle ilgili olarak yalnızca sekiz Latin Amerika ülkesiyle alakalı belge bulunduğundan, projemiz Arjantin, Brezilya, Haiti, Küba, Meksika, Peru, Şili ve Venezuela ekseninde tamamlanmıştır. Her ülkenin kendine özgü bir ilişki geçmişi bulunmakla beraber, bahse konu ülkelerle Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin gelişme ekseni Osmanlı'dan bölgeye yapılan göçler ile ilgilidir. Göçlerin yaşanması, yoğunlaşması, göçle oluşan toplumların bulundukları ülkelerde karşılaştıkları sorunlar, bu ülkelerde yaptıkları, Osmanlı'nın almaya çalıştığı önlemler ve benzeri konuların öne çıktığı çalışmalar titizlikle araştırılarak hazırlanmıştır. Tarihsel yeni bilgi ve değerlendirmeleri açığa çıkaran, yalnızca Türkçe olarak ülkemizin hizmetine değil, İspanyolca ve Portekizce olarak bütün Latin Amerika ülkelerinde çalışmalar yapan araştırmacıların da hizmetine sunulacak olan bu çalışma ile bölge ile ilişkilerimizi anlatan literatüre önemli katkı sağlandığı değerlendirilmektedir. Latin Amerika ülkelerindeki akademik çevrelerin olduğu gibi diplomatik çevrelerin de hizmetine sunulması öngörülen bu çalışma, günümüzde oldukça hız kazanan Latin Amerika - Türkiye ilişkilerinin ve bölge ülkelerinde bulunan "los turcos" gerçeğinin, tarihsel gidişatını ve oluşumunu anlayabilmemiz ve gerek bugüne gerekse geleceğe dair çıkarımlar yapabilmemiz için son derece faydalı bir çalışma olmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesitr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectLatin Amerika , Osmanlı Devletitr_TR
dc.titleXIX. Yüzyıl boyunca Latin Amerika-Osmanlı devlet ilişkileritr_TR
dc.title.alternativeLATIN AMERICA - OTTOMAN EMPIRE RELATIONS DURING XIX. CENTURYtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage15tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR
dc.relation.bap11Y6055001


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal