sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKodal, Süleyman
dc.contributor.otherEmeklier, Hasan Yavuz
dc.contributor.otherYıldırım, Yusuf Ersoy
dc.contributor.otherAkşit, Cenk
dc.date.accessioned2020-01-29T06:57:34Z
dc.date.available2020-01-29T06:57:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69340
dc.description.abstractBu araştırma Orta Anadolu koşullarında suyun optimum kullanımı, sulama ve gübrelemede yeni tekniklerin kullanılması, yöre çiftçisine yeni tekniklerin tanıtılması amacıyla buğday, yonca ve silajlık mısır bitkilerinde yürütülmüştür. Deneme kapsamında 4 adet Center Pivot sulama sistemi Haymana yakınlarında bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisinde kurulmuştur. Kurulan sistemlerde 2016 ve 2017 yıllarında silajlık mkısır, yonca ve buğday bitkilerinde sulaam suyu ile verim ilişkisi incelenmiştir. Ülkemiz için yeni bir teknoloji olan Center Pivot sulama sisteminin kullanımı ile sulama suyu ve işçilikten tasarruf sağlanmaktadır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği bu sistemlerin kurulması ile tarımı daha organize bir şekilde daha etkin bir şekilde yerine getirme işlevini kazanarak, hem işletmeyi geliştirmiş, hem öğrenci eğitimlerinde kullanılacak modern bir sisteme sahip olmuş, hem de bölge çiftçisinin gelişmesine önderlik yapmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.relation.ispartofseries;15A0447001
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectSulamatr_TR
dc.subjectBitkilertr_TR
dc.subjectgübrelemetr_TR
dc.subjectCenter pivottr_TR
dc.subjectUygulama çiftliğitr_TR
dc.titleHassas sulama uygulamalarının farklı bitkilerde verim ve kaliteye etkilerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of precision ırrigation applications on yield and quality of different cropstr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage13tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal