Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgür, Ertuğrul Murat
dc.contributor.authorÖksüz, Muhammet
dc.date.accessioned2019-12-31T08:15:33Z
dc.date.available2019-12-31T08:15:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69167
dc.description.abstractKüresel ölçekte hareket sürekli olarak artmakla birlikte giderek daha çok insan hareket yüklü olma potansiyeli taşımaktadır. Kişiler birçok farklı şekilde eylemlerini gerekçelendirerek harekete etmektedirler. Döngüsel hareket küresel ölçekte oldukça önem taşımakla birlikte özellikle kuzey ülkeleri bu hareketi önemsemektedirler. Bunun için politikalar ve programlar oluşturmaktadırlar. Hareketin desteklenmesi üçlü kazan olarak hareketin tanımlanmasından kaynaklanmaktadır. Gürcistan'dan Türkiye'ye döngüsel harekete katılan Gürcüler belli bir tarım ürününde yoğunlaşmaları ve o işte uzmanlaşmaları bakımından önemli bir gruptur. Bu çalışma bu döngüsel hareketin nasıl gerçekleştiğini ve kimlerin hangi gerekçelerle geldiğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte yaşanan dışlama ve içerme mekanizmaları da tartışılmıştır. Gürcülerin döngüsel hareketten kazandıklarının değerlendirme durumları belirtildiği gibi bu havalelerin kısa ve uzun vadede ortaya çıkarabilecekleri etkiler de tartışılmıştır. Gürcü döngüsel hareketliliğe çay hasadının bağımlılığı ortaya konulmuş ve bir politika önerilmiştir. Çalışma yapılırken temel olarak nitel veri teknikleri kullanılmış ve uygulanan anketin verileri nitel verileri destekleyici olarak kullanılmıştır. Çalışma bu konuda ve bu bağlamda yapılmış ilk kapsamlı araştırma olduğundan araştırma süresi boyunca yorumlayıcı sosyal bilim duruşu sergilenmiştir. Bu duruş sergilenirken de keşfedici bir araştırma güdülmüştür. The movement on a global scale is constantly increasing. More and more people have the potential to move. Each movement has its own justification. Circular movement is very important on a global scale. The advanced advanced capitalist countries care about this movement. For this reason, they create policies and programs for circular work. Circular motion is interpreted as "triple-win". Georgian tea harvest for cyclically moving from Georgia to Turkey are concentrated in certain agricultural products. This situation specializes in Georgian tea harvesting. This study demonstrates how this circular movement takes place and what reasons it comes from. The exclusion and inclusion mechanisms in this process are also discussed. The evaluation of the gains of the Georgian people from the circular movement as well as the effects of these remittances in the short and long term are also discussed. The dependence of tea harvest on Georgian circular mobility has been put forward and a policy has been proposed. Qualitative data techniques were used as the basis for the study. The data of the questionnaire were expressed as supporting the qualitative data. The study is the first comprehensive research conducted in this regard. During the research period, interpretative social science stance was exhibited. A discovery of this posture was also carried out.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Coğrafya Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectGürcistantr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectDöngüsel hareketliliktr_TR
dc.subjectGeorgiatr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectCircular mobilitytr_TR
dc.titleGürcistan'dan Türkiye'ye döngüsel emek hareketliliği: Süreçler, paternler ve sonuçlartr_TR
dc.title.alternativeCircular labour mobility from Georgia to Turkey: Processes, patterns and outcomestr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage223tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record