sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAyvaz, Sema Taşpınar
dc.contributor.authorSabır, Serkan
dc.date.accessioned2019-12-30T12:20:29Z
dc.date.available2019-12-30T12:20:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69159
dc.description.abstractÇalışmamızın, birinci bölümünde, kısaca savcılık kurumunun doğuşu, tarihsel süreçteki gelişimi, ayrıca savcılığın Ceza Yargılaması Hukuku ile Hukuk Yargılaması Hukukundaki yeri, Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri, bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile, bu konuda öğretideki görüşler irdelenmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde, Cumhuriyet Savcısının açtığı ya da katıldığı hukuk davalarının gösterdiği özellikler ve bu davalara Cumhuriyet savcısının katılmasının şartları inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümde, Cumhuriyet savcısının bizzat açtığı hukuk davaları ile başkası ya da başkaları tarafından açılan, ancak Cumhuriyet savcısının duruşmalarında hazır bulunmak zorunda olduğu hukuk davaları ayrı başlıklar altında ele alınmış, Yargıtay'ın bu davalar ile ilgili yakın tarihte verdiği kararların ışığı altında, bu davaların gösterdikleri özellikler ve bu davada uygulanan yargılama usulleri incelenmiştir. Çalışmamızın son bölümü olan dördüncü bölümünde ise Cumhuriyet savcısının açtığı ya da katıldığı hukuk davalarında verilen nihai kararlara karşı başvurabileceği olağan kanun yolları ile bu kanun yollarından, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başlaması sebebiyle hukuk sistemimize giren istinaf kanun yolu, HMK'da yapılan değişiklikler ile birlikte ele alınmış, ilk derece mahkemeleri tarafından kesin olarak verilen hükümler ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'dan incelenmeksizin kesinleşen hükümler aleyhine Adalet Bakanlığı ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın başvurduğu olağanüstü kanun yolu olan kanun yararına temyiz ve diğer olağanüstü kanun yolu yargılamanın iadesi incelenerek çalışmamız tamamlanmıştır. In the first section of our study, briefly the birth of the prosecution authority, its development in the historical process, moreover the place of the prosecution authority in the Criminal Justice Act and Civil Justice Act, the duties and authorities, independency and neutrality of the Public Prosecutor and the opinions of the relevant discipline have been researched. In the second section of our study, the qualifications of the civil lawsuits filed by the Public Prosecutor and the civil lawsuits filed by another in which the Public Prosecutor participated and the conditions for the participation of the Public Prosecutor to these relevant lawsuits have been subject of study. In the third section of our study, the civil lawsuits personally filed by the Public Prosecutor and the civil lawsuits filed by another or others but in which the Public Prosecutor is obliged to be present in the hearings have been examined under separate titles. In the light of the decisions rendered recently by the Supreme Court of Appeals, the qualifications of these relevant lawsuits and the rules of procedure for these relevant lawsuits have been examined. In the fourth section, which is the last section, of our study, the legal remedies that can be applied against the final decisions rendered in the civil lawsuits filed or participated by the Public Prosecutor and the appeal procedure, included in our legal system due to the activation of the Regional Courts of Justice, among these relevant legal remedies have been examined together with the amendments made in the Code of Civil Procedure and our study has been completed with the examination of the appeal for the sake of law, an extraordinary legal remedy, applied by the Ministry of Justice or Supreme Court of Appeals Prosecutor against the final verdicts rendered by the Courts of First Instance and verdicts finalized without being investigated by the Regional Courts of Justice and Supreme Court of Appeals and the re-filing of the lawsuit, another extraordinary legal remedy.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.subjectKamu hukukutr_TR
dc.subjectPublic lawtr_TR
dc.titleCumhuriyet savcısının hukuk davalarında yer almasıtr_TR
dc.title.alternativeParticipation of the public prosecutor in the civil lawsuitstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage288tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record