sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüler, İlhami
dc.contributor.authorYılmaz, Fatih
dc.date.accessioned2019-12-30T07:52:16Z
dc.date.available2019-12-30T07:52:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69113
dc.description.abstractErcümend Özkan islam ilahiyatı ve türk siyasi tarihi açısından incelenmesi gereken değerli bir düşünce ve aksiyon insanıdır. Fikirleri ile çağdaşlarından daha radikal bir konumda pozisyon alan Özkan, dinî alanda geçmişten devralınan kültürel kodların ve taassubun egemen olduğu bir toplumda düşüncelerini açıklamaktan çekinmemiştir. İslam'ın yalnızca ibadet alanına hasredilmesine karşı çıkmış, yaşamın tüm vechelerinde Kur'an'ın emirlerini tatbik etmek gerektiğini söylemiştir. Kur'an'ın akıl ile anlaşılması ve yaşanmasının elzem olduğunu düşünen Özkan, geleneğe yenik düşen tefekkür biçimlerini reddetmiş, dinî alanda yalın bir paradigma oluşturmanın, ayetlerin ve peygamberin sahih sünnetinden müteşekkil bir islamî yaşama sahip olmak adına/uğruna her türlü hurafe ve bid'atın etkisinden arınmış saf/pür bir doktrin üretmenin şart olduğuna kanaat getirmiştir. Çalışmamız, Türkiye'de akılcı ve Kur'an'cı ekol olarak bilinen belli bir zümrenin önde gelen isimlerinden olan Ercümend Özkan'ın teolojik ve politik alanda ürettiği fikirler üzerinedir. Özkan'ın düşünce metodunun merkezinde Kur'an ayetleri yer almaktadır; hem siyasi hem de dinî alandaki tüm akıl yürütmelerinde önceliği akla ve Kur'an'a vermektedir. Peygamberin sünneti ise, Kur'an ayetleriyle uyum sağladığı ölçüde muteberdir. Ercumend Ozkan is a valuable philosopher and action person who should be analysed well in terms of Islamic Theology and Turkish Political History. Ozkan who takes a more radical position than his contemporaries with this ideas, did not hesitate to express his thoughts in the society ruled by cultural codes and bigotry inherited from the past in the religious sphere. He opposed the devotion of Islam to the worship only and said that people should follow the commandments of Quran in all aspects of life. Ozkan who thinks that understanding and experiencing Quran intellectually is essential, ignored the forms of contemplation dominated by tradition, and he believed that it was essential to produce a pure/true doctrine free from all kinds of superstition and harmful innovation for the creation of a simple paradigm in the religious sphere in order to have an Islamic life composed of verses and authentic Sunnah of the Prophet. Our study is on the theological and political ideas of Ercumend Ozkan who is one of the leading persons of a certain community which is known as school of rationalism and Quran/Islamic thought. The thinking method of Ozkan consists of the verses of Quran, he gives priority to rationalism and Quran in all reasoning in both political and religious spheres. The Sunnah of the Prophet is valid/binding to the extent that it complies with the verses of Quran.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Kelam Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectTeolojitr_TR
dc.subjectTeologitr_TR
dc.subjectErcüment Özkantr_TR
dc.titleErcümend özkan'ın teolojik ve politik fikirleritr_TR
dc.title.alternativeTheological and political ideas of Ercumend Ozkantr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage89tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record