sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTellal, Erel
dc.contributor.authorDağ, Duygu
dc.date.accessioned2019-12-30T07:25:43Z
dc.date.available2019-12-30T07:25:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69103
dc.description.abstractÇalışmanın amacı Türkiye'den (F.) Almanya'ya göçün 1961-2000 dönemi için iki ülke ilişkilerine etkilerini kapsamlı bir biçimde analiz etmektir. Bu amaca ulaşmak için başta Türk ve Alman kaynakları olmak üzere, İngiliz ve Fransız kaynaklarından faydalanılmıştır. Çalışmada, iç ve dış dinamiklerin birbiriyle etkileşim içinde oldukları, bu etkileşiminin ikili ilişkiler kapsamında bir yansıması olduğu iddia edilmiştir. Bu çalışmanın hedefi ekonomik düzeyde yoğunlaşan Türkiye-(F.) Almanya ilişkilerinin, hangi şartlar altında çok boyutlu hale geldiğini ortaya koymaktır. İleri sürülen savın araştırılması için sözleşme metinleri, tarihi yazılı belgeler ve siyasetçilerin konuşmalarına erişim sağlanmıştır. Bununla birlikte istatistiksel veriler kullanılmıştır. Ayrıca dönemin gazete haberleri ve Siyasi Tarih kaynakları kullanılmıştır. (F.) Almanya'da hükümetlerin değişmesi iktidarın Hristiyan- demokratlara veya Sosyal-demokratlara geçmesi sonrası, Türkiye ile olan ilişkilerinde bir politika değişikliği ortaya çıkmamıştır, bir takım nüans farklarıyla ulusal çıkar takip edilerek, bütüncül bir devlet politikası uygulanmıştır. Türkiye ise (F.) dönemin şartlarıyla uygun bir diaspora politikası geliştirememiştir. Bu çalışmada ortaya çıkan bir başka nokta, siyasi ağırlığının ve belirleyiciliğinin (F.) Almanya lehinde olmasıdır. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Almanya, İşgücü göçü, Diaspora, İlişki The aim of this study is to assert an extensive analysis of the impact of migration from Turkey on the relations between Turkey and (F.) Germany from 1961 to 2000. To achieve this aim, Turkish, German, English and French sources were used. In this study, it is claimed that internal and external factors are related with each other, causing a reflection on dual relations. The purpose of this study is to expose under which circumstances the relations between Turkey and (F.) Germany are transformed from economic level to multidimensional level. To investigate the asserted thesis contracts, historical written documents and speeches of politicians were accessed. In addition, statistical data has been used. Also newspapers of the period and Political History sources were utilised. As a result of the research, it has been showed up that dual relations were mainly defined by international conjoncture. There has been no mainly change whether the government switched from the Christian democrats to Social democrats. With some nuance differences, (F.) Germany succeeded its national interest and implemented a total government policy. Turkey on the other hand, didn't got the ability to develop compatible diaspora policy matching with the conditions of the period. In this study it is also showed up that political weight and deciveness is in favour of (F.) Germany. Key Words: Turkey, Germany, Labour migration, Diaspora, Relationshiptr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectAlmanyatr_TR
dc.subjectİşgücü göçütr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectGermanytr_TR
dc.subjectLabour migrationtr_TR
dc.titleTürkiye'den göçün Türkiye-(Federal) Almanya ilişkilerine etkisi (1961-2000)tr_TR
dc.title.alternativeThe impact of migration from Turkey on the relations between Turkey and (Federal) Germany (1961-2000)tr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage177tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record