sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAbdullahzade, Cavid
dc.contributor.authorTarı, Duygu Didem
dc.date.accessioned2019-12-25T06:29:20Z
dc.date.available2019-12-25T06:29:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69019
dc.description.abstractGüney Kuril Adaları uyuşmazlığı, esasen San Fransisko Barış Antlaşması'nın muğlak tanımlamaları sonucu ortaya çıkan ve soğuk savaşla düğümlenen bir egemenlik uyuşmazlığıdır. Japonya ve Rusya arasındaki sınır çizgisi, 1855, 1875 ve 1905 yıllarında karşılıklı mutabakat ile değişmiş olmasına rağmen, Habomai, Shikotan, Kunashiri ve Etorofu adaları hiçbir zaman el değiştirmemiş, Japonya haricinde hiçbir devletin egemenliği altına girmemiştir. Roosevelt, Churchill ve Stalin'in katılımıyla Şubat 1945 tarihinde gerçekleşen Yalta Konferansı doğrultusunda, II. Dünya Savaşı'nda, Japonya, Müttefik devletler tarafından mağlup edilmiş ve toprakları taksim edilmiştir. Bu taksimatın sınırları, kapsamı ve tarafları belirlenmediği için de Rusya ve Japonya arasında hâlâ bir barış antlaşması imzalanamamış olup II. Dünya Savaşı hâlâ devam etmektedir. Bu çalışmada, somut uyuşmazlığın tarihçesi ve uluslararası hukukta ülke kazanılması şekilleri detaylı bir şekilde incelendikten sonra tarafların egemenlik iddialarının geçerlilikleri tartışılacak ve çözüm önerileri değerlendirilecektir. The Southern Kurile Islands dispute, is a territorial dispute, in fact which has emerged as a result of the ambiguous definitions set forth in the San Francisco Peace Treaty and has become a knot with the cold war. Although the demarcation line between Japan and Russia has changed in the years of 1855, 1875 and 1905 by mutual consensus; the islands of Habomai, Shikotan, Kunashiri and Etorofu have never been transferred and have never been under the sovereignty of any country other than Japan. In line with the Yalta Conference held in February 1945 with the attendance of Roosevelt, Churchill and Stalin, in the World War II, Japan has been defeated by the Allies and her territories have been distributed. As the limits and framework of the distribution as well as the parties to the said distribution has not been determined, a peace treaty could still not be signed by and between Russia and Japan; therefore the World War II still continues among them. In this study, the history of the subject matter dispute and modes of acquisition of territory in international law shall be examined in detail, thereafter, the validity of the sovereignty claims of the parties shall be discussed and the resolution proposals shall be evaluated.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectJaponyatr_TR
dc.subjectRusyatr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectJapantr_TR
dc.subjectRussiatr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.titleGüney Kuril Adaları'nın hukuki statüsütr_TR
dc.title.alternativeThe legal status of the southern Kurile islandstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage229tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record