sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, Mahmut
dc.contributor.authorSertkaya, Abdullah
dc.date.accessioned2019-12-24T11:56:45Z
dc.date.available2019-12-24T11:56:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68998
dc.description.abstractÇalışmamızda, Kur'an'ın dokuz sûresinde söz konusu edilen "Esatiru'l Evvelin" kavramının sözlük ve terim anlamlarının tespit edilmesi yanında, bu kavramın kullanım bağlamları üzerinde durulmaktadır. Kelam ilminin ana konuları olan ve dinin temel esasları konumundaki tevhit, nübüvvet ve ahiret hakkında müşrikler tarafından yapılan itiraz ve ithamların kök nedenleri araştırılarak bunlara ilişkin verilerin analizi yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda, müşrikler tarafından Hz. Muhammed'e (sav) yapılan itiraz ve ithamlarının temelinde; cahiliye Araplarının Esatiru'l Evvelin kültürü başta olmak üzere siyasal, ekonomik ve sosyal nedenler olduğu düşünülmektedir. Araştırmamızda esatiru'l evvelin kavramı kapsamında Kur'an'a ve Hz. Peygamber'e yapılan itham ve itirazların sosyo-kültürel, sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-teolojik gerçeklerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Geçmiş milletlere ait anlatıları ifade eden esatir kavramı ile vahiy kavramının epistemolojik ve teolojik değeri tespit edilmeye çalışılmaktadır. In our study, besides the determination of the dictionary and term meanings of the concept of esatiru'l-awwalin mentioned in the 9th Sura of the Qur'an, the usage contexts of this concept are emphasized. The root causes of the objections and accusations made by Mecca pagan about monotheism, prophethood and the hereafter, which are the main subjects of theology of Kalam and which are the basic principles of religion, are investigated and the data related to them are analyzed. As a result of the research, by Mecca pagan, On the basis of the objections and accusations against Prophet Muhammad, The Arabs of the ignorance are thought to be political, economic and social reasons, especially the culture of esatiru'l-awwalin. In our research, the concept of esatiru'l-awwalin in the Qur'an and Prophet Muhammad. It is understood that the accusations and objections to the Prophet included socio-cultural, socio-political, socio-economic and socio-theological realities. It is tried to determine the epistemological and theological value of the concept of revelation and the concept of esatiru'l-awwalin, which expresses the narratives of pastnations.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Kelam Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectEğitim ve öğretimtr_TR
dc.subjectReligiontr_TR
dc.subjectEducation and trainingtr_TR
dc.titleKur'an'da "Esatiru'l evvelin" kavramı ve epistemolojik değeritr_TR
dc.title.alternativeThe concept of esatiru'l-awwalin in the Quran and its epistemological valuetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage139tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record