sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorYILMAZER, Ali Ulvi
dc.contributor.authorÇelik, Mustafa
dc.date.accessioned2019-12-24T08:27:21Z
dc.date.available2019-12-24T08:27:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68979
dc.description.abstractRadyo Frekans Kuadrupol (RFQ), tek bir kovukta parçacık demetinin RF alan altında odaklanabildiği, bohçalanabildiği ve hızlandırabildiği doğrusal hızlandırıcı yapısının bir parçasıdır. RFQ kovuk parametreleri (özellikle RF alan dağılımı), üretim hatalarına ve güç bağlaşımı gibi diğer elemanların neden olduğu alan bozulmalarına karşı çok hassastır. Gerçekte tüm RFQ elemanlarını benzetimlere dahil edebilmek ve hatasız RFQ geometrisini yüksek doğrulukla modellemek mümkün değildir. Genellikle, olabildiğince basitleştirilen RFQ modelleri RF tasarımı için kullanılmaktadır. Ayrıca, tasarım aşamasında mümkün olan üretim tolerans sınırları göz önünde tutulduğu için, toleransı daha da arttırmak mümkün değildir. Sonuç olarak, tüm RFQ kovukları, kusursuz üretim ve bütünleme sağlanmış olsa bile, tasarlanan RF parametrelerini elde edebilmek için sistem çalıştırılmadan önce elektromanyetik alan ayarının yapılması gerekmektedir. Boncuk çekme, yaygın olarak kullanılan bir RF alan ölçüm tekniği olup kovuk parametrelerinin karakterizasyonunda kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında RFQ kovuğun karakterizasyon çalışmaları için boncuk çekme tekniği ayrıntılı olarak irdelenerek, boncuk çekme sistemi tasarlanmıştır. Tasarım faaliyetlerinin bir kısmı TAEK RHTDB'nin A1.H4.P1.03 numaralı "1-5 MeV RF Kovuklu Proton Hızlandırıcı Sistemi Geliştirilmesi" isimli projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı : Fizik Mühendisliği Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectRFQtr_TR
dc.subjectRF cavitytr_TR
dc.subjectAcceleratortr_TR
dc.subjectPerturbationtr_TR
dc.subjectRF kovuktr_TR
dc.subjectHızlandırıcıtr_TR
dc.subjectPertübasyontr_TR
dc.titleRadyo frekans kudrupol kovuk yapılarda boncuk-çekme ölçüm tekniği ile elektromanyetik alan karakterizasyonutr_TR
dc.title.alternativelectromagnetic field characterisation of radio frequency quadrupole cavities using bead-pull measurement techniquetr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage67tr_TR
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusaltr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record