Show simple item record

dc.contributor.advisorAbik, Yıldız
dc.contributor.authorÜnver, Gülsüm Soylu
dc.date.accessioned2019-12-20T08:59:48Z
dc.date.available2019-12-20T08:59:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68886
dc.description.abstractBireyler arasında gerçekleşen hukuki işlem ve sözleşmelerde bir takım uyuşmazlıklar meydana gelebilmektedir. Bu uyuşmazlıklarda zaman zaman beyan ve sözleşmelerin yorumlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda ana konu olarak, öncelikle, irade beyanlarının ve sözleşmelerin yorumlanmasında başvurulan güven teorisi tüm yönleriyle ele alınmıştır. Yine hukuk düzeni, bazı uyuşmazlıkların çözümünde, tarafların birbirine duyduğu güveni esas alır. Bu sebeple, birbirlerine karşı sorumlukları da, güven esasına göre belirlenir. Çalışmamızda, diğer ana konu olarak, yetkisiz temsilcinin ve yetki belgesini geri almayan kişinin sorumluluğu, güven sorumluluğu kapsamında incelenmiştir. Birinci bölümde, irade beyanı, yorum kavramı, yorum teorileri ile çalışmamızın asıl başlıklarından ilki olan güven teorisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde, güven sorumluluğuna ve uygulama alanlarına yer verilmiş ve çalışmamıza temel teşkil edecek başlıklara değinilmiştir. Üçüncü bölümde, temsil konusu, ayrıntılı olarak ele alınmıştır ve hukuki yönleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, çalışmamızın ana başlıklarından ikincisi olan güven sorumluluğu kapsamında yetkisiz temsilcinin ve yetki belgesini geri almayanın sorumluluğu açıklanmış ve değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise, belirlediğimiz önemli noktalar açıklanarak çalışmamız sonlandırılmıştır. A number of disputes may occur in legal acts and contracts between private individuals. Interpretations and contracts are required to be interpreted from time to time in these disputes. As the main subject in our study, the theory of trust in the interpretation of the declaration of intention and the contracts are dealed with all aspects of it. Again, the legal order is based on the trust of the parties in the resolution of some disputes. Therefore, their responsibilities to each other is determined on the basis of trust. In our study, the responsibility of the unauthorized agent and the person who does not take back the authorization certificate, is analyzed, as the other main subject with in the scope of the responsibility of trust. In the first part, as the first topic of main titles in our work, the theory of trust is examined in detail with the declaration of intention, the concept of interpretation and the theories of interpretation. In the second part, the topics that will constitute the basis of our study are mentioned and given wide coverage to trust responsibility and its execution areas. In the third part, the subject of agency is discussed in detail and its legal aspects are explained. In the fourth part, as the second topic of main titles in our work, the responsibility of the unauthorized agent and the person who does not take back the authorization certificate are explained and evaluated within the scope of the responsibility of trust. In the conclusion section, our work is rested by explaining the important points we designated.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectGüven teorisitr_TR
dc.subjectGüven sorumluluğutr_TR
dc.subjectYetkisiz temsiltr_TR
dc.subjectTheory of trusttr_TR
dc.subjectTrust responsibilitytr_TR
dc.subjectAgencytr_TR
dc.subjectUnauthorized agenttr_TR
dc.titleGüven teorisi ve güven sorumluluğu kapsamında yetkisiz temsilcinin ve temsil belgesini geri almayanın sorumluluğutr_TR
dc.title.alternativeThe theory of trust and the responsibility of the unauthorized agent and the person who does not take back the authorization certificate within the scope of the responsibility of trusttr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage115tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record