sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDuman, Eyüp
dc.contributor.authorBeşe, Çağrı
dc.date.accessioned2019-12-17T06:33:46Z
dc.date.available2019-12-17T06:33:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68783
dc.description.abstractBu tez çalışmasında külçe halinde hazırlanan alaşım bir örnekten, şerit örnekler hazırlanmasında, üretim parametrelerinin şeridin manyetik ve mikroyapı özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla tez çalışması kapsamında,çok geniş uygulama alanları bulunan, şekil hafıza ve manyetokalorik özellikleri dolayısıyla bilimsel camiada son 30 yıldır büyük ilgi gören Heusler alaşımlarından, Cu2MnAl sistemi incelenmiştir. Bunun için alaşımı oluşturan elementler istenilen kompozisyona göre tartılarak, ark fırınında birleştirilerek külçe örnekler hazırlanmıştır. Ardından külçe örnekler şerit ergitme sisteminde, farklı basınç ve farklı pota-tekerlek mesafeleri ile üretilmiştir. Üretilen şerit örneklerin Curie sıcaklıkları yakınlarında manyetizasyon ölçümleri, titreşimli örnek manyetometresi (VSM) kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca manyetik kuvvet mikroskopisi (MFM) yöntemi ile de örneklerin manyetik yapıları incelenmiştir. Atomik kuvvet mikroskopisi (AFM) ile de, şerit örneklerin yüzey morfolojileri incelenmiştir. Örneklerin kompozisyon analizleri taramalı elektron mikroskobunda (SEM) bulunan enerji dağılımlı X-ışını dedektörü (EDX) kullanılarak yapılmıştır. Şeritlerin kalınlıkları da, taramalı elektron mikroskobu ile şeritlerin kesitlerinin incelenmesi ile bulunmuştur. Tez çalışması kapsamında, literatürde daha önce incelenmemiş olan, şerit üretim parametrelerinin şerit kalitesine, manyetik ve yapısal özelliklere etkisi incelenerek, en uygun üretim parametrelerinin bulunması amaçlanmıştır. Aralık 2017, 54 Sayfa Anahtar Kelimeler: Heusler alaşımları, manyetik şerit, ferromanyetizma In this work, melt-spun ribbons have been produced with different production parameters from alloy bulk sample. Magnetic and microstructure properties of ribbons have been analized. For find the most suitable production parameters, a Heusler alloy, Cu2Mn;Al alloy is chosed. Bulk sample of alloy is prepared with arc melter. Then ribbons produced with melt spinner system, using different production parameters. Magnetic measurement is worked with Vibrating Sample Magnetometer near Curie temperature. Also magnetic structures are observed with magnetic force microscopy technique. Furthermore surface morphology of samples is investigated with atomic force microscope. The composition analizations are done with Dispersive X-ray Spectroscopy and thickness of samples are measured with Scattering Electron Microscope. In this study, the effect of ribbon production parameters to ribbon quality, magnetic and structural properties of samples is searched and most suitable parameters are trying to be found. December 2017, 54 Pages Key Words: Heusler alloys, magnetic melt spun ribbons, ferromagnetismtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Mühendisliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectHeusler alaşımlarıtr_TR
dc.subjectManyetik şerittr_TR
dc.subjectFerromanyetizmatr_TR
dc.subjectHeusler alloystr_TR
dc.subjectMagnetic melt spun ribbonstr_TR
dc.subjectFerromagnetismtr_TR
dc.titleCu2MnAl şeritlerin manyetik ve mikroyapı özellikleritr_TR
dc.title.alternativeMagnetic and microstructure properties of Cu2MnAl melt-spun ribbonstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage66tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record