Show simple item record

dc.contributor.authorBEŞİKCİ, Arzu
dc.contributor.otherSÜZMEÇELİK, Elif (Proje Sorumlusu)
dc.contributor.otherİRAT, Ali Murat (Proje Sorumlusu)
dc.date.accessioned2019-12-13T12:13:19Z
dc.date.available2019-12-13T12:13:19Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68695
dc.description.abstractBeta adrenerjik reseptör bloke edici ilaçlar (β-blokerler) hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları ve aritmiler gibi çok sayıda kardiyovasküler hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Geçmişte kalp yetmezliği tedavisinde kontrindike oldukları düşünülmüşse de, günümüzde kalp yetmezliği semptomlarını ve mortaliteyi azalttıkları için bazı β-blokerler tedavide başarıyla kullanılmaktadırlar. Bu indikasyonda kullanılan β-blokerler, etkinlik yönünden birbirlerinin aynı değildir. Hem α1 hem de β adrenerjik reseptörleri bloke eden karvedilolün, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan öteki β-blokerlere üstünlük gösterdiği klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada karvedilol’ün miyosit substrat kullanımı üzerindeki olası etkileri incelenmiş ve bu etkiler öteki β-blokerlerle karşılaştırılmıştır. C2C12 hücreler %10 fetal sığır serumu içeren DMEM ortamında büyütülmüş ve %1 serumlu çözeltide farklılaştırılmıştır. Metabolik her substrat için validasyon ve kullanılan ilaçlar için doz belirleme süreçlerinden sonra hücrelerin kontrol (herhangi bir ilaç içermeyen) ve ilaç tedavili ortamlarda metabolik hızları belirlenmiştir. Karvedilol, hem dinlenme durumundaki hem de adrenalinle stimüle edilen hücrelerde 100 µM dozda uzun zincirli yağ asidi kullanımını yaklaşık %40 azaltıp glikoliz hızını da arttırmıştır. Benzer etkiler prazosin (α1 bloker) kullanımı ile de gerçekleşirken propranolol ve bisoprolol bu parametreleri etkilememiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler ışığında, karvedilol’ün enerjetik substrat metabolizması üzerindeki etkilerinin β reseptörlere ek olarak α1 reseptörleri de bloke etmesinden kaynaklandığını ve kalp yetmezliği tedavisinde gösterdiği üstünlüğün de bu metabolik etkisinden kaynaklanıyor olabileceğini düşünmekteyiz.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.titleAdrenerjik Reseptör Blokeri İlaçların Kalbin Substrat Metabolizması Üzerindeki Etkilerinin Miyosit Hücre Kültürlerinde İncelenmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record