Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzen, Çınar
dc.contributor.authorCihanoğlu Gülen, Gülnihan
dc.date.accessioned2019-12-13T12:06:13Z
dc.date.available2019-12-13T12:06:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68690
dc.description.abstractBu tezin temel amacı, küresel sağlık işbirliğini işlevsel bir bütünleşme alanı olarak ele almak ve Sağlık Diplomasisi'nin önemini vurgulamaktır. Çalışmada DSÖ'nün küresel sağlık alanında eşgüdümlü bir işleyişi mümkün kılmak için geliştirdiği yeni örgütsel çerçeveler, bu çerçevelerin devletlerin karar alma ve bu kararları uygulama esaslarını nasıl etkilemekte olduğu incelenmiştir. Bunun yanı sıra Sağlık Diplomasisi'nin DSÖ nezdinde nasıl algılanıp uygulamaya dönüştürüldüğü de analiz edilmiş, DSÖ'nün işlevsel faaliyetlerinin ulus devletlerin yerini alacağı bir sisteme doğru dünyaya yön verip vermediği de araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Sağlık Diplomasisi konusu, Küba ülke örneği ışığında bir dış politika aracı olarak ele alınmış, Küba'nın Sağlık Diplomasisi yürüterek elde ettiği kazanımlar araştırılmıştır. The main objective of this thesis is to consider global health cooperation as a domain of functional integration and to emphasize the importance of Health Diplomacy. The study examined the new organizational frameworks developed by WHO, in order to enable coordinated functioning in the global health arena, how those frameworks affect states' decision-making and the implementation of these decisions. In addition, WHO's perception and implementation of Health Diplomacy was analyzed and it was attempted to explore whether WHO's functional activities direct the world to a system in which international organizations will take the place of nation states. In addition, Health Diplomacy has been examined as a foreign policy tool in the Cuban country case and Cuba's achievements through Health Diplomacy have been researched.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKüresel sağlık diplomasisitr_TR
dc.subjectDünya Sağlık Örgütütr_TR
dc.subjectGlobal health diplomacytr_TR
dc.subjectWorld Health Organizationtr_TR
dc.titleİşlevsel bir bütünleşme alanı olarak küresel sağlık ve sağlık diplomasisitr_TR
dc.title.alternativeGlobal health and health diplomacy as a functional integration areatr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage181tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record