sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorOğuz, Dicle
dc.contributor.authorKutay Eminel, Merve
dc.date.accessioned2019-12-13T11:22:43Z
dc.date.available2019-12-13T11:22:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68662
dc.description.abstractKentlerde yaşayan insanların doğa ile ilişkisinin azalması günümüzde yaşanılan çoğu sorunun kaynağı olarak sayılabilmektedir. İnsan ırkının, doğanın bir parçası olduğu gerçeği unutulmaya başlanmış olup, çocukluk çağından başlayarak bu durumun tersi yönünde yaşam sürdürülmektedir. İnsan davranışlarının, düşüncelerinin, tutumlarının kalıcı olarak kazandırıldığı çocukluk çağında doğa ile iletişimin her alanda kurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda çocukların yıl içinde en çok zaman geçirdikleri okullarda, bu ilişkinin kurulmasına ve güçlendirilmesine yönelik bahçe tasarımları ve programların hazırlanması gerekmektedir. Çalışmanın amacı, çocuk ve doğayı bir araya getiren ve çocukların her anlamda gelişimlerini destekleyen okul bahçesi tasarım önerilerinin belirlenmesi ve oluşturulmasıdır. Çeşitli ülkelerin okul bahçeleri tasarım standartları incelenmiş olup, işlev alanları, peyzaj öğeleri ve yapılabilecek etkinlikleri içeren ortak bir öneri tablosu hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen veriler doğrultusunda örnek okul alanı için çocuk ve doğa ilişkisini kuvvetlendiren bir yaklaşımla öneri okul bahçesi tasarım çalışması yapılmıştır ve etkinlik önerileri belirlenmiştir. Çalışma İstanbul kenti, Kağıthane ilçesinde bulunan İmece İlköğretim Okulu bahçesinde yürütülmüştür. Decrease in the relationship of people living in cities with nature can be considered as the source of many problems. The fact that the human race is a part of nature has been forgotten and human life no longer progress in this direction. Communication with nature should be established in all areas in childhood where human behavior, thoughts, attitudes are acquired permanently. In this direction, it is necessary to prepare garden designs and programs for the establishment and strengthening of this relationship in the schools where the children spend most time during the year. The aim of the study is to identify and create the design of school playgrounds that bring children and nature together and support children's development in every perspective. The design standards of school gardens of various countries have been examined and a common recommendation table was created which includes landscape function areas, landscape elements and activities that can be performed in the school gardens. As a result of the study, according to the data obtained, a school garden design study was carried out for the sample school area with an approach that strengthens the relationship between child and nature, and activity suggestions were determined. Imece Elementary School Garden located in Kagıthane, Istanbul was used as field of study.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectÇocuk ve doğa ilişkisitr_TR
dc.subjectOkul bahçeleri tasarım standartlarıtr_TR
dc.subjectChildren and nature relationshiptr_TR
dc.subjectSchool garden design standardstr_TR
dc.titleÇocukların doğa ile ilişkilerinin güçlendirilmesinde okul bahçelerinin rolütr_TR
dc.title.alternativeThe role of school gardens in strengthening the relationship of children with naturetr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage157tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record